«Trafikk avler trafikk. Det vil gi økte reisemuligheter», uttalte viseadministrerende direktør Frank Aadland i Tide Buss til BT 7. august. Da skrev Bergens Tidende om den nye pendlerbåten BNR vil starte fra Knarvik til Bergen sentrum.

Aadland hilste båtkonkurrenten velkommen, og mente at det ikke ville være noe særlig konkurranse siden rutene uansett snart skulle på anbud.

Knappe fire uker senere er tonen fra Tide en annen. I en høringsuttalelse til Hordaland fylkeskommune, sier transportselskapet at «etablering av en ny båtrute vil derfor helt åpenbart undergrave inntektsgrunnlaget for Tide Buss AS på strekningen.»

Ikke kaikjøring

Brevet er undertegnet av administrerende direktør i Tide Buss, Idar Sylta. Han skriver at de mener båtruten bryter Kvalitetskontrakten — en avtale Tide har med fylkeskommunen. Og «rent formelt sett, har Tide Buss AS i dag ruteløyve for persontransport på den aktuelle strekningen».

Tide sier også at de ikke kan kjøre innom kaiene i Knarvik og Frekhaug, med mindre de får mer midler fra fylket.

— Så hva mener Tide egentlig, Aadland?

— Det er ikke nødvendigvis motstridende. Det går på den formelle biten, sier viseadministrerende direktør Aadland.

— Jeg står ved det jeg sa, men du får ikke kommentarer fra meg. Ta kontakt med Sylta, sier Aadland.

Administrerende direktør Idar Sylta sier Tide ikke har noe imot båtruten.

Uten kort

— Vi har vel ikke noen veldige motforestillinger mot selve båten. Vi vil peke på at en båtforbindelse vil kunne ta trafikk fra bussene, og at det blir tatt hensyn til når løyvet blir gitt, sier han.

Fylket ga sist uke BNR løyve til å kjøre båtruten i ti år. Opprinnelig var planen til BNR å starte opp i høst, men slik blir det ikke, i følge BNRs daglige leder Trygve Tønnessen.

— Vi skal være glade om vi får oppstart på denne siden av året, sier Tønnessen.

Selv om de har fått løyvet, avventer BNR både kaiforhold og samarbeid om samme rabattkort med fylkeskommunen.

— Det er en del utfordringer som bremser oss. Pendlerne har lagt stor vekt på kortsamarbeid, og uten dem får vi tom båt, sier Tønnessen.

FAKSIMILE: BT 7. august, der Tide ønsker pendlerbåten velkommen.