— Steinproduksjonen på Vestlandet må ha vært omfattende, mener førsteamanuensis Gitte Hansen ved Middelaldersamlingen, De kulturhistoriske samlinger, Bergen Museum. Hun er glad for at museet har noen av disse flotte gamle steinene i sin samling. Mange av dem er funnet under utgravningen på Bryggen i middelalderens Bergen.

Slipe selv

Brynene kunne være både store og små. Folk måtte selv slipe sine nåler, kniver og sverd. Da var det godt å ha et bryne for hånden. Derfor har mange bryner et hull i den ene enden. De hang i en snor knyttet til beltet. Alle brukte dem. Små bryner produsert på Vestlandet, er funnet i hele området langs Østersjøen.

Spinnesteinene er laget av serpentin. Gitte Hansen antar at de kan komme fra samme brudd. I et stålskap nede i kjelleren ved Bryggens Museum har hun noen flotte spinnesteiner som hun viser oss. De er svært forseggjort. Det viser at det vare et produkt folk gjerne ville kjøpe. Steinene har et ensartet design. Dermed må de være profesjonelt laget. Spinnesteinene som er funnet, er fra midten av 1100-tallet til godt ut på 1200-tallet. Det er og funnet noen i metall og keramikk.

— Spinnesteinene er forbundet med kvinner og viser at også kvinnene har hatt en naturlig plass på Bryggen på 1100-tallet, mener Gitte Hansen.

Fordelte varmen godt

Bakstehellene er brukt til å steke brød og andre varme retter på. Den lille, gamle bakstehellen vi får se har fortsatt sotflekker på seg. De er laget av kleber, en steinsort som fordeler varmen godt. Den er dessuten full av riller. De forhindret at bakevarene klistret seg til steinene. De er produsert på ulike steder på Vestlandet. Rødlig skifer finnes i et område fra Stavanger i sør til Fjordane i nord. Man vil nå prøve å finne ut mer nøyaktig hvor bakstehellene ble produsert.

TOR KRISTIANSEN (foto)

TOR KRISTIANSEN (foto)
TOR KRISTIANSEN (foto)