I jakten på lekkasjene i teleanbudet har granskerne i G-partner gått igjennom en stor mengde informasjon. Men det er også vesentlig informasjon som mangler, viser granskingsrapporten.

Blant annet hvilke telefonsamtaler sentrale aktører hadde på de mest kritiske tidspunktene i anbudsprosessen.

Sikret data — glemte telefon

Da byrådet valgte å sette i gang sin interne gransking i fjor sommer, fattet de vedtak om å sikre e-postene til sentrale aktører i anbudsprosessen. Vedtaket ble gjort av daværende finansbyråd Henning Warloe 9. juli.

Men det kommunen ikke sikret seg på dette tidspunktet, var telefonloggene til de samme aktørene. Telefonloggene gir detaljert informasjon om hvem de ansatte ringte på de mest kritiske tidspunktene i anbudsprosessen.

At dette ville være vesentlig informasjon i jakten på lekkasjene, innså også G-partner. Noe av det første granskerne gjorde da de ble hyret inn, var å be om spesifiserte fakturaer fra de aktuelle telefonnumrene.

Målet var å få en komplett oversikt over all telefontrafikk på de aktuelle numrene mellom mars og juni.

  1. september henvendte granskerne seg til TDC, som leverer telefonitjenestene til Bergen kommune. Da henvendelsen kom, var det for sent. Årsaken er at dataene etter en viss tid blir slettet, og kun telefonsamtaler etter 1. juni som kunne hentes frem.

— Fulgte anbefalingen

I juni ble hele anbudsprosessen fryst, og granskerne mente at de ikke ville ha nytte av å vite hvem de ansatte hadde snakket med i denne perioden.

Som tidligere kjent har granskerne konkludert med at det er sannsynlig at sensitiv anbudsinformasjon lekket ut. De har likevel ikke klart å finne ut når lekkasjen skjedde, eller hvem som lekket. Om telefonsporene kunne gitt svar på dette, får en aldri vite.

— Vi fulgte anbefalingene fra kommuneadvokaten knyttet til hvilke spor som skulle sikres, sier byrådsleder Monica Mæland.

Hun kan ikke huske om man diskuterte å sikre telefonspor i tillegg.

Kommuneadvokat Helge Strand ønsker ikke å kommentere hvilke avveininger som ble gjort.

  • Vi var selvsagt oppmerksom på muligheten for andre kommunikasjonsformer, sier han.

— Gransker seg selv

  • Dette viser at det er uheldig at byrådet selv står for granskningen av egen virksomhet, sier Mathias Furevik, gruppeleder i Rødt.
  • Bystyret har et kontrollutvalg som er uavhengig og habilt, og en kommunerevisjon med full innsynsrett. Når byrådet mottar varslinger, bør saken gå til kontrollutvalget først, ikke via interngranskninger i byrådet, mener Furevik.