• Jeg beklager at foreldrene har oppfattet det slik. Dette har vært en svært vanskelig sak for oss.

Det sier rektor Berit Strand Karlsen ved Ny Krohnborg skole.

Hun understreker at hun ikke kan gå nærmere inn på de konkrete detaljene i saken, men presiserer at skoleledelsen har hatt gjentatte samtaler med foreldrene om denne guttens situasjon.

— Vi mener at vi har gjort alt vi kan for å legge forholdene til rette for et godt skolemiljø, både for denne gutten og alle våre andre elever. Generelt legger vi vekt på at lærerne skal respektere elevene og vise omsorg. Men det må også understrekes at det er viktig med klare rammer og grenser som får elevene til å forstå at handlinger skaper konsekvenser, sier Strand Karlsen.

— Er ledelsen ved skolen informert om metodene, eller det opp til den enkelte lærer å bestemme hvordan ting skal gjøres?

— Det er klart at ulike lærere kan takle ulike situasjoner på forskjellig måte, men vi er til enhver tid informert om hva som foregår.

— Hvorfor har PPT gitt opp denne saken?

— Det må bero på en kommunikasjonssvikt. Jeg tror hele saken rant ut i sanden på grunn av en ren misforståelse, sier Strand Karlsen.