Politiets etterforskning er ikke avsluttet.

Sjøfartsinspektør Ramsøy var ferdig med sin rapport i slutten av juli, men den har så langt ikke vært offentliggjort.

Sjøfartsdirektoratet offentliggjorde i juni sin rapport om hvorfor «Rocknes» kantret. Der ble det særlig pekt på at lasten ikke var korrekt fordelt i lasterommene og at skipet hadde for høyt tyngdepunkt, samt at det ble lastet flere hundre tonn stein for mye, sett i forhold til ballastmengden i tankene.