Vikernes fikk åpen soning

— Vikernes er frustrert, sier advokaten

Ledelsen ved Berg fengsel bekrefter at Varg Vikernes ikke har kommet tilbake etter endt permisjon.

Porten åpen

Daglig leder Kay Henning Sudland sier at brudd på permisjonsreglene fører til at de innsatte ikke lenger får sone ved Berg fengsel, som har et lavere sikkerhetsnivå. Det betyr at porten kan stå åpen på dagtid, og at fangene får bevege seg friere inne på fengselets område. Vikernes kom til Berg i august, og har tidligere hatt permisjoner. Det er vanlig at fangene får pemisjon fra ett til to døgn, mot at de oppgir adressen de skal oppholde seg på. De skal holde seg rundt denne adressen under permisjonstiden.

Anstalten har 46 plasser og 36 stillingshjemler.

Det er i dag ingen aldersbegrensning. Anstalten tar i hovedsak imot domfelte som er i siste fase av lengre dommer. De fleste innsatte på Berg kommer derfor fra andre lukkede anstalter

21 års fengsel

Varg Vikernes ble i 1994 dømt til 21 års fengsel for overlagt drap og tre tilfeller av grovt skadeverk.

Det gjaldt brannstifting på Åsane kirke, Skjold kirke i Vindafjord og Holmenkollen kapell.

Til sammen har han rundt 23 millioner kroner i gjeld etter kirkebrannene. Etter den siste erstatningssaken uttalte forsvareren hans at størrelsen på beløpet han ble dømt til å betale, ikke spilte noen rolle.

Vikernes hadde uansett ikke midler til å gjøre opp for seg.

Bt.no følger saken. Trykk Ctrl + R for siste versjon.

I RETTEN: Fra rettssalen i 1997.
ØRJAN DEISZ
I RETTEN: Fra rettssalen i 1993. Tor Erling Staff til høyre.
HÅVARD BJELLAND
UNG VARG VIKERNES: Greven står frem i Bergens Tidende i 1993.
FINN ARNESEN