Straffeloven hadde tidligere en spesialbestemmelse som sa at man kunne vente med å vurdere behovet for sikring til straffen var sonet ferdig. Begrunnelsen var at man da kunne se an den dømtes personlige utvikling før man gjorde seg opp en mening om gjentakelsesfaren – og dermed behovet for sikring, skriver Aftenposten.

Spesialbestemmelsen var årsaken til at man valgte å la være å legge ned påstand om sikring for Vikernes, til tross for at det ble konstatert «mangelfullt utviklede sjelsevner». Lagmannsretten beskrev Vikernes som intelligent, men samtidig svært umoden – «på grensen til det infantile».

Tolv år senere er den nå 33 år gamle Vikernes i ferd med å gå rettens vei for å bli prøveløslatt.

Samtidig har han publisert en rekke tekster på nettet der han tilkjennegir fascistiske og rasistiske standpunkter. I tillegg omtaler han mannen han drepte som svak og feig.

Nå er det imidlertid for sent å ta opp spørsmålet om sikring. Ordningen ble fjernet i 2002 og byttet ut med såkalt forvaring. Spesialbestemmelsen om at man kunne «komme tilbake til saken», ble ikke videreført. Dermed slipper Vikernes unna hele spørsmålet.

BT arkiv