Varg Vikernes blir omtalt som mønsterfange. Etter nesten 10 års soning i lukket anstalt, ble han i august overført til åpen soning. Alt lå til rette for at han ville få prøveløslatelse om fire år.

Nå risikerer han å måtte oppholde seg opp mot 10 år ekstra, kanskje mer, bak høye murer og piggtrådgjerde. Her er årsakene:

Må kanskje sone full tid

  • Når en innsatt ikke møter etter endt permisjon, vurderes det som et alvorlig brudd på vilkårene for permisjon. Likeledes er det et alvorlig brudd på tilliten å begå nye kriminelle handlinger under permisjon. Dette er momenter som tillegges vekt når Kriminalomsorgen skal vurdere prøveløslatelse. I verste fall risikerer Vikernes å måtte sone 21 år. I så fall syv år mer enn ved prøveløslatelse.
  • Vikernes er siktet for grovt ran med våpen. Strafferammen er inntil 12 år, men praksis tilsier to til fire år. At han er dømt for drap og var på permisjon, er straffeskjerpende.
  • Han risikerer inntil seks måneder fengsel for å ha rømt. Foreløpig er han ikke siktet for dette.

— Prikkfri

Da Varg Vikernes ble overført til åpen soning i august, var det på bakgrunn av snart 10 år som mønsterfange.

— Vikernes var i lukket anstalt fra 1993 til august i år. I januar 2002 hadde han sin første permisjon. Siden hadde han en lang rekke permisjoner til han ble overført til åpen soning. Dette gikk prikkfritt. Sakkyndige har gjort en risikovurdering, og vi har vurdert progresjonen hans gjennom soningen, sier Siv Hvidsten, assisterende direktør i Kriminalomsorgen region sør.

— Det var bare fire år til en eventuell prøveløslatelse. Etter 10 år på lukket anstalt, er behovet stort for andre soningsformer som kan gjøre overgangen til samfunnet lettere, sier hun.

- Avgjørende betydning

— Hva skal til for at en innsatt ikke blir prøveløslatt?

— For eksempel at de ikke kommer tilbake etter permisjon eller begår nye kriminelle handlinger, sier hun, og presiserer at hun uttaler seg generelt.

— Betyr det at en person som ikke kommer tilbake etter permisjon og begår et væpnet ran risikerer å måtte sone full tid?

— Det kan være av avgjørende betydning. Jo kortere tid det er fra en handling til prøveløslatelse, desto større betydning har det, sier hun.

Dersom Vikernes skulle bli dømt til for eksempel tre nye år i fengsel for nye forhold, vil hans samlede dom være 24 år. Da vil en ny vurdering av en eventuell prøveløslatelse skje etter 16 års soning. Altså først i 2009.

RØMTE: Varg Vikernes.
SCANPIX