— Langtidsdømte må ha muligheten til å komme seg videre og da er Berg fengsel et godt virkemiddel, uttalte daglig leder Kay Henning Sudland til Tønsbergs Blad, som utover det ikke ønsket å kommentere saken.

Det skal ha vært Kriminalomsorgen Region Sør som fattet det endelige vedtaket om at Vikernes skulle få åpen soningsplass på Berg. Han har tilbragt store deler av fengselslivet i lukkede anstalter.

Vikernes er grunnlegger og har vært leder av organisasjonen Norsk Hedensk Front. Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) følger det høyreekstreme miljøet, og informasjonssjef Trond Hugubakken bekreftet at de er klar over at Vikernes er i åpen soning.

— Spørsmål omkring soningsforhold faller ikke under vårt beslutningsområde, men vi har anledning til å komme med våre synspunkter, uttalte Hugubakken, som ikke ønsket å kommentere hvorvidt Vikernes burde få sone i åpen anstalt.

Et av kriteriene for å få komme til Berg er at rømningsfaren er lav. Likevel må fangene tilpasse seg et strengt regime. Porten ut til veien står åpen, likevel er Berg en av soningsanstaltene med færrest unnvikelser.

Fangene må respektere at det kun er ved tillatelse fra ledelsen at de får gå ut. Fengselet gir tilbud om både arbeid og skole. Ingen innsatte har tilgang på Internett.

FIKK ÅPEN SONING: Greven.
ØRJAN DEISZ