Underskuddet i bydelene ligger i år an til å bli 150 millioner kroner. I debatten om hva som må gjøres for å få redusert underskuddet var kritikken mot byrådet massivt.

— Det vi trenger minst nå

— Dette er en slett sak. Det vi aller minst trenger nå er at byrådet skyver problemene over på bydelene, sa Høyres Martin Smith-Sivertsen.

— I sentraladministrasjonen har det ikke vært mulig å kutte 9,1 millioner kroner i år, men i bydelene skal det kuttes ti ganger så mye. Dette viser hva byrådet prioriterer, sa Frps Gunnar Bakke.

— I enkelte bydeler foreslås det å legge ned aldershjem, avvikle fritidstilbud til psykisk utviklingshemmede og kutte drastisk i skole. Dette er helt sinnssyke tiltak. SV vil innen neste møte vurdere om byrådet har SVs tillit, sa Ragnhild Hedemann.

Underbudsjettert

— Bystyrets flertall har med åpne øyne vedtatt et budsjett som er underbudsjettert for bydelenes vedkommende, sa RVs Torstein Dahle.

— Dette er klatting. Byrådet griper ikke fatt i de underliggende problemene. Nok en gang får de svakeste regningen fra et udugelig byråd, sa Pensjonistpartiets Frank W. Hansen.

Finansbyråd Trond Tystad hadde en god melding til bydelene. Økte skatteinntekter på 50 millioner kroner skal komme bydelene til gode. Det betyr at underskuddet kan reduseres til 100 millioner kroner.

Tiggerferd

Stort mer blir ikke underskuddet redusert. De tiltakene som kan iverksettes og få virkning i år, er svært begrensede.

Men det alle bystyrets medlemmer kunne enes om var at Bergen kommune får for lite penger av staten. Finansbyråd Trond Tystad lovet bystyret et felles fremstøt sammen med Trondheim. Bakgrunnen er at disse byene får altfor lite i såkalt frie inntekter sammenlignet med gjennomsnittet av norske kommuner.

— Vi får mellom 350 og 800 millioner for lite. Jeg kan love bystyret at jeg skal dundre over Hardangervidden med krav om penger når vi har argumentene klare. Jeg ser jo også ut som en middels russisk pengeoppkrever, sa en finansbyråd som stilte med glattbarbert hode.