Det er entrepenørfiramet Rivenes AS som har ansvaret for rivingen.

— Rivingen er uproblematisk. Det er litt asbest i bygningsmassen, men vi vet hvor den er, sier prosjektleder Yngve Nybø til bt.no.

Han forteller at rivningsmassene blir kildesortert og sendt til gjenvinning i den grad det er mulig.

Rvingen skal være ferdig til til den 8. mai. Da skal også den nyeste delen av gamle Bergen fengsel være jevnet med jorden.

Garasjer og 110-sentral

Det er Bergen brannvesen som har brukt bygningene som nå rives. De har gjort tjeneste som kaserne, verksteder, kontorer og 110-sentral.

— Brannvesenet overtok den første bygningen etter bybrannen i 1916, man kunne se svimerker etter brannen på noen av bjelkene, sier brannsjef Helge Eidsnes.

Etter bybrannen ble det oppført noen bygninger på tomten som skulle være høyst midlertidige, men de har altså blitt stående helt frem til i dag - nesten 100 år senere.

Leif Gullstein
Leif Gullstein