RAGNHILD STENVAAGNES

KRISTER CLAUSEN HOAAS

– Jakten på vikarer er blitt en evig pine. For tre år siden hadde jeg 25 personer på vikarlisten. I dag har jeg fire, sier inspektør ved Minde skole, Svein Hovland.

En av dem er Cathrine Hustad. Hun har hatt ansvar for klasse 7b i fire uker. Den nylig ferdigutdannede læreren har lett for å få vikarjobber i Bergen. En undersøkelse BT har gjort blant grunnskolene i Bergen, viser at 36 av de 40 skolene som svarte, har problemer med å dekke behovet for lærervikarer. For 17 av skolene var dette et stort problem, og to tredjedeler av skolene opplever det som et økende problem.

– Jeg har ikke tid til fast jobb fordi jeg har en eksamen til våren, men de fleste vil jo ha en fast inntekt. Nå som arbeidsmarkedet er bra, forstår jeg at det kan bli vikarmangel, sier Hustad.

– Uheldig for elevene

Hovland tror vikarsituasjonen har en negativ innvirkning på undervisningen.

– De vikarene vi har er gjerne studenter som ikke kan jobbe flere dager i strekk. Derfor kan noen klasser oppleve å ha mange ulike vikarer, noe som er uheldig for undervisningen. Kontinuiteten og stabiliteten forsvinner.

Når Hovland ikke får tak i vikarer, blir løsningen å omrokere på de ansatte.

– Vi setter inn assistenter, og både rektor og jeg forlater jobben vår for å undervise. Det hender også at ekstralærere, som egentlig har ansvar for en egen gruppe, må ta over en hel klasse. Det kan gå ut over de svake elevene. Det har også hendt at elever er sendt hjem en time eller to, eller at de rett og slett har sett film.

Ansatte belastes

Ved Haugland skole i Ytre Arna opplever rektor Anne Olsnes at de ansatte må ta stadig flere arbeidsoppgaver på grunn av vikarmangelen.

– Dette er første året at jeg ikke har noen faste vikarer å ringe til. I tillegg er det nesten umulig å få tak i kvalifiserte vikarer gjennom byrå. Konsekvensen er en stor belastning på personalet og administrasjonen som må gå inn og ta timer i klassene, i tillegg til at vi blir veldig opptatt av å prøve å sy sammen skolehverdagen best mulig.

Også ved Skeie skole i Rådal er det blitt vanskeligere å få tak i lærervikarer.

– Jeg har aldri opplevd at det har vært så vanskelig. Før hadde vi egne vikarer vi kunne ringe, men nå er det blitt kamp mellom skolene om de vikarene som er, sier inspektør Gunn Ytre-Arne.

Mangelen på faste vikarer tror hun kan gå ut over elevene.

– Uten faste vikarer å ringe, må vi ha inn nye personer hver gang behovet oppstår. De kjenner ikke barna eller rutinene på skolen.

Dekker ikke behovet

Kommunen har i år inngått en rammeavtale med vikarbyråene Adecco, Kelly og Manpower som skal kunne tilby arbeidskraft innenfor de fleste områder. Det private vikarbyrået Pedagogisk Vikarsentral har formidlet lærervikarer i Bergen i fire år. Behovet klarer de ikke å dekke.

– Vi får ikke tak i nok vikarer. Det siste året har det vært vanskelig å hjelpe alle til enhver tid, sier daglig leder Arild Solheim.

Han mener det største problemet er at det er mange lærere som ikke jobber i skolen.

– Jobbmarkedet generelt er bra. Men det er vanskelig å få seg fast jobb som lærer når en er nyutdannet, derfor går mange inn i fast jobb andre steder.

OFTE VIKARER: ¿ Vi har hatt vikarer oftere enn fastlærer, sier Pia Nordvik Sætrum (t.v.) og Irmelin Aarseth i klasse 7b ved Minde skole. Nå har de hatt Cathrine Hustad som lærervikar i fire uker. Bak sitter William Thorenfeldt og Simen Grung.