9 måneder av straffen gjøres betinget, med en prøvetid på to år. Kvinnen dømmes også til å betale den ene bedriften hun svindlet 213.787 kroner i erstatning.

Etter at hun ble avskjediget fra denne bedriften, fikk hun jobb i et vikarbyrå som leide henne ut til et annet selskap. Her underslo hun over 450.000 kroner, i løpet av de seksten månedene hun var ansatt.

Forsvareren hennes hadde argumentert med at hun måtte frifinnes, fordi hun ikke husker noe av svindelen hun har bedrevet. Men Bergen byrett konkluderer med at påstanden om nedsatt bevissthet, harmonerer dårlig med hennes iherdige orsøk på å slette spor. Blant annet har hun brutt seg inn i den ene bedriftens datasystem, og manipulert med regnskapsdata slik at det ikke skulle være mulig å oppdage underslagene.

Beregnende

Byretten mener også at hun har vist et klart forsett:

  • Titusenvis av kroner ble urettmessig overført til hennes egen og i ett tilfelle også ektemannens konto.
  • Hvitevarer og andre private innkjøp ble ført opp på arbeidsgivers regning.
  • Privat gjeld og billeie ble belastet selskapets konti.
  • Bensin ble fylt med arbeidsgivers Statoil-kort.
  • Til og med private kioskregninger ble gjort om til fiktive regnskapsbilag, og belastet selskapets kontantkasse.