Ifølge økonomileder Alvhild Orvedal beløper avkastningen Vik kommune har fått etter Terras plasseringer, seg til 11,5 millioner. Fratrukket honoraret til Terra, sitter kommunen igjen med 1,5 millioner ekstra, fordelt på seks år.

– Har tjent godt på Vik

– For kommunen har nok ikke dette vært så lukrativt som vi håpet på i utgangspunktet. Det skyldes blant annet tap på aksjer. Terra har trolig tjent godt på Vik kommune, og vi er forundret over noen av opplysningene som er kommet frem i det siste, sier Orvedal.

Det er ganske kompliserte operasjoner Terra har fått politikerne i Vik kommune med på, siden samarbeidet ble etablert sommeren 2001. Da forhandlet Terra frem en avtale med Sognekraft om ti års forhåndssalg av konsesjonskraft. Nåverdien av denne kontrakten var på 69,2 millioner kroner.

Avtalen utvidet to ganger

Terra fikk også oppgaven med å plassere disse pengene, og avtalen har senere blitt utvidet i to omganger.

I 2004 ble avtalen med Sognekraft forlenget med tre år, til 2014. I tillegg ble også konsesjonsavgiften «solgt» for en tiårsperiode. Den blir årlig regulert av NVE, men har tidligere ligget på rundt seks millioner i året. Til sammen ga disse operasjonene nye 62 millioner i 2004.

Siste kraftsalgsoperasjon ble foretatt i august 2005, da avtalen om salg av konsesjonskraft og konsesjonsavgift ble forlenget med ytterligere to år. Det garanterte ytterligere 35 millioner kroner til Vik.

Rentebytteavtale

Hele veien har Terra vært med som tilrettelegger. De forhandlet frem en såkalt rentebytteavtale med DnB Markets. Det er et slags lån, som ble godkjent av departementet som ikke å være i strid med kommuneloven. Vik fikk dermed utbetalt pengene straks, mens den løpende inntekten fra konsesjonskraft og konsesjonsavgift dekker tilbakebetalingen.

Frem til 2005 var det Terra Kapitalforvaltning som sto for plasseringene, i hovedsak i aksjer. Etter august 2005 overtok Terra Securities, og etter den tid har det gått i kjøp og salg av mer eller mindre spekulative obligasjoner:

Også CDOs

  • I 2005: kjøp av aksjeindekserte obligasjoner i Hjartdal og Gransherad Sparebank for 25,58 millioner kroner
  • I 2005: kjøp av aksjeindekserte obligasjoner i Ankenes Sparebank for 25,55 millioner
  • I 2005: kjøp av obligasjoner mot Signum Finance for 60 millioner
  • I 2005: kjøp av CLN (credit link notes) i Starling Finance for 38,5 millioner
  • I 2006 ble obligasjonene i sparebankene Hjartdal og Gransherad og i Ankenes samt i Signum Finance solgt for til sammen 112,653 millioner kroner
  • Samtidig ble det foretatt nye kjøp av obligasjoner i Hjartdal og Gransherad Sparebank for 51,13 millioner
  • Det ble dessuten også kjøpt såkalte Collateral Debt Obligations (CDOs) i noe som heter Ocelot for 60 millioner
  • I 2007 er papirene i Starling Finans solgt for 37,73 millioner (98 prosent av pålydende)
  • Samtidig ble det kjøpt Banque AIG-obligasjoner pålydende 38,5 millioner kroner fra Citibank. De ble kjøpt for 37,05 millioner