Det er Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som med bred penn slår fast de to kommunenes mange lovbrudd da de gjorde avtaler med Terra Securities om omfattende spekulasjon med kommunens penger. Avtalene med Terra er dermed ulovlige.

Fordi investeringene er ulovlige, krever Fylkesmannen at de må gjøres om. Det betyr at de må selge obligasjoner og innfri den gjelden som er tatt opp for å kjøpe disse obligasjonene.

Problemet er at disse obligasjonene har falt betydelig i verdi. Ifølge kommunenes egen fordring til bostyret for Terra Securities, som ble satt frem 18. desember, har Bremanger et estimert verditap på sine obligasjoner på 90,2 millioner kroner. Vik har beregnet sitt tap til 31,4 millioner kroner.

— Per i dag er dette det beste anslaget på det tapet kommunene ville bli påført dersom de skulle selge sine obligasjoner i dag, sier deres finansielle rådgiver Tor Sydnes i Wassum Investment Consulting.

Fylkesmannen er oppmerksom på at det kan medføre unødig store tap, hvis kommune blir pålagt å selge seg ut raskt. Derfor gir han både Bremanger og Vik anledning til, i samarbeid med sine rådgivere, å bruke det han kaller «forsvarlig tid» på å avhende obligasjonene.

Tor Sydnes sier at de arbeider med denne saken sammen med Pareto og kommunenes advokater, med sikte på at de i neste uke skal kunne gi kommunene et råd om hva de skal gjøre.

Obligasjonene det gjelder er i stor grad amerikanske papirer, såkalte CDO-er, med innebygget en betydelig kredittrisiko. Premien, eller kostnaden, med å ta kredittrisiko har steget kraftig i 2007, og enda mer i USA enn i Norge. Dette er hovedårsaken til det kraftige fallet på disse CDO-ene.

— Skulle de måtte selge i dag, ville det være som å selge høns i regnvær. Tusenkronersspørsmålet er hvordan dette kredittmarkedet vil utvikle seg fremover. Hvis vi skulle anbefale kommunene å sitte rolig, må det være fordi vi tror det nærmer seg bunnen. Men foreløpig har markedet ikke vist positive tegn, og risikoen er jo at det kan falle enda mer, sier Sydnes.

Han understreker at det er kompliserte vurderinger, og det er slett ikke sikkert at de i neste uke kan gi noe entydig råd til kommunene.

— Det kan også være forskjell på papirene. Noen kan det være lurt å selge nå, mens vi anbefaler å sitte på andre. Så må hver enkelt kommune bestemme hva de vil gjøre basert på rådene de får. Uansett synes det uunngåelig for kommunene at de må ta store tap.