Vik og Bremanger har så langt et estimert tap på 121 millioner kroner på sine Terra-investeringer.

Viks ordfører, Marta Finden Halset (Ap), stiller seg også noe undrende til at kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) så bombastisk slår fast at kommunene har brutt loven og selv må rydde opp.

Hun viser til at Kommunaldepartementet så sent som i september 2002 ga tilbakemelding om at kommunens investeringer var lovlige etter kommuneloven.

Terras ansvar

Likevel er det først og fremst Terra som bør ta medansvar, mener ordfører Finden Halset. Terras jurister og uavhengige jurister som Terra engasjerte konkluderte med at investeringene som ble gjort ikke var i strid med kommuneloven.

Finden Halset ble ordfører i Vik i Sogn i høst, og har fått Terra-problemet i fanget. Hun sier at en ordfører ikke bare kan være ordfører når solen skinner, men er klar på at de millionene som er tapt på papiret kunne vært bedre anvendt enn å fôre Terra med.

Vik kommune har ifølge ordføreren handlet obligasjoner som er i risikosonen for 99 millioner kroner gjennom Terra Securities, hvorav 39 millioner kroner er spesielt risikoutsatt. I øyeblikket har kommunen et papirtap på 31 millioner kroner.

Bruker tid

Ordfører Kåre Olav Svarstad (Ap) i Bremanger sier til NTB at kommunen like før jul hadde et estimert tap i sine investeringer gjennom Terra Securities på 90 millioner kroner. Kommunens totale investeringer er 170 + 96 millioner kroner, men risikoprofilen er ulik.

Svarstad sier til NTB at han er tilfreds med at kommunen nå kan bruke noe tid på å innløse obligasjonene.

I likhet med Halset viser han til Kommunaldepartementets brev fra 2002, men sier at det kan ha skjedd ting etter dette tidspunktet. Han vil ikke gi noen kommentar til Kommunaldepartementets mulige delansvar i denne saken.