Eitt år etter brannen ved Hopstock er hotellet framleis stengt. Eigaren Carl Andre Riiber har sagt det blir for dyrt å starte på ny, men no kan det gå mot ei løysing. Hotellkjeda MountainFjord er i samtaler med Riiber.

— Det er eit spørsmål om vi skal byggje nytt eller om vi skal gjere noko med bygningsmassen som alt er der. Vi ser ikkje vekk frå nokon av alternativa, seier dagleg leiar Gunnar Nerdrum Aagard i til Sogn Avis.

MountainFjord er ei kjede som eig hotella Tørvis i Marifjøra, Mundal i Fjærland og Eidsbugarden i Jotunheimen.

I tillegg driv dei Findebotten gjestehus i Vik, Nigardsbreen gjesteheim i Jostedalen og Gordon gjestetun i Gloppen.

Det var natt til 28. mai i fjor at Hopstock hotell blei råka av brann. Den eine at to bygningar blei totalskadd. Sidan har Vik vore utan hotelltilbod.