Fullmektig Angelica Alme på Tinghuset har fått foreløpig forbud mot utendørsvielser. Og prestene i Bjørgvin har fått strenge retningslinjer å holde seg til.

Utendørs kan vielser skje bare på plasser som biskopen har godkjent – og bare hvis den lokale presten sier ja. Det fremgår av et rundskriv som ble sendt ut av biskop Ole D. Hagesæther i mai 2005.

Listen fra Hagesæther er den som gjelder, får BT opplyst på bispedømmets kontor. Andre plasser enn de på listen må det søkes spesielt om.

I Bergen er Kristkirketomten på Bergenhus godkjent for vielser. Det er en gammel kirketomt der det er utendørsgudstjeneste hvert år. I tillegg er det mulig å gifte seg ute i Fana amfi.

Her er de øvrige utendørsalternativene:

 • Halsnøy kloster i Fjeldberg prestegjeld.
 • Lyse kloster i Os prestegjeld
 • Håkonshaugen på Seim
 • Mizpa stemmeplass i Strusshamn sokn på Askøy.
 • Kyrkjesteinene på Tyssøy i Sund sokn
 • Olavskross i fjellet mellom Granvin og Bordalen i Voss prestegjeld
 • Vinje gamle kyrkjegard i Vinje sokn i Vossestrand prestegjeld
 • Oppheim gamle kyrkjegard i Vossestrand prestegjeld
 • Agatunet i Ullensvang
 • Heiane i Jondal
 • Aurdalen kyrkjegard i Aurland
 • Gulatinget i Gulen prestegjeld
 • Utvær kyrkjestad i Solund prestegjeld
 • Steinkrossen i Korssund i Fjaler prestegjeld
 • St. Olavskrossen på Svanøy i Kinn prestegjeld
 • Selje kloster i Selje prestegjeld
 • Skjerjehamn i Mjømna sokn i Gulen
 • Kaldestad gamle kirkested i Husnes og Holmedal sokn.
 • Ryvarden fyr i Sveio