I over en time mishandlet mannen ekskjæresten på det groveste. Da han var ferdig hadde kvinnen blitt påført livstruende skader, blant annet et alvorlig hjerteinfarkt, en liten hjerneblødning og kutt i hodet.

Mannen har sittet i varetekt siden mishandlingen skjedde, og politiet ønsker å ha ham i forvaring til saken hans kommer opp for retten til høsten.

— Vi mener det vil være uheldig og støtende dersom han blir løslatt nå ut fra de forhold han er siktet for og graden av mistanke som er rettet mot ham, sier politijurist Bjørn Larsen til NRK Sogn og Fjordane.

Mannen har innrømmet å ha mishandlet ekskjæresten, og godtar videre fengsling. Han er siktet for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpede omstendigheter.