Det var den 43 år gamle amerikanske statsborgeren Jonathan Alexander Tagle som omkom i fallskjermulykken i Eidfjord onsdag.

Det opplyser politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Den 43 år gamle amerikaneren døde sannsynligvis momentant da traff fjellsiden i Simadalen. Han er nå sendt til obduksjon, for å avklare om sykdom eller lignende kan forklare hva som skjedde.

— Det vil videre bli foretatt vitneavhør og samlet inn annet materiell før en konkluderer med årsak, sier Øyvind Rosseland, lensmann i Hardanger.

Politiet håper filmopptak av ulykken kan gi verdifulle svar rundt det som hendte. Ekstremsportsutøvere og hoppere tar ofte opp sine aktiviteter gjennom bruk av hjelmkamera.

Høy hastighet

— Om 43-åringen hadde kamera selv, eller om kameratene har filmet det som skjedde, har vi fortsatt ikke bragt helt på det rene. Men det er grunn til å tro at det er en del filmmateriale av ulykken, sier etterforskningsleder Per Helge Sekse i Hardanger lensmannsdistrikt.

Sekse sier de andre hopperne har forklart til politiet at alle hoppet ut fra fjelltoppen som planlagt.

— Trolig ble fallskjermen utløst. Likevel forteller vitnene at han traff bakken, sannsynligvis i høy hastighet, sier politioverbetjenten.

Politiet håper å ha gjort storparten av arbeidet i løpet av kommende uke.

Den 43 år gamle amerikaneren sies å være en svært erfaren hopper, med mange tusen hopp bak seg. I går gikk det imidlertid galt under såkalt fjellflyging.

Nå skal hoppmiljøet gjøre sitt for at årsakene til ulykken blir kartlagt.

Intervjuer vitner

— Vi skal forsøke å finne ut hva som gikk galt, og jobber nå med å nedsette en kommisjon som skal undersøke dette, sier Jan Erik Wang, som er fagsjef for fallskjerm i Norges Luftsportsforbund.

Å nedsette en granskningskommisjon for de ulike luftsportsgrenene er vanlig ved alvorlige ulykker.

— Vi skal blant annet intervjuer involverte personer, og forsøke å få mest mulig belyst den veien, sier Wang, som sier det er uaktuelt å spekulere i årsakssammenhengen før kommisjonen er ferdig med sitt arbeid.

— Kommisjonen vil gi sitt bidrag til politiet, i tillegg til å skrive en egen rapport, sier Wang.

FALLSKJERMULYKKE: Den omkomne mannen er fraktet til Haukeland sykehus.
AGURTXANE CONCELLON