MARIT HOLM

Mens videokameraet snurret og gikk, mishandlet han kvinnens underliv så alvorlig at hun etter medisinsk vurdering burde ha vært sydd. Kvinnen fikk betydelige blødninger frem til neste dag, på grunn av det grove overgrepet.

Lovbruddet skjedde i mars 1999. Også i november 1998 misbrukte mannen kvinnen, mens hun var sanseløst beruset og således ute av stand til å motsette seg det som skjedde.

Skjerpet straff I Bergen byrett slapp mannen oppsiktsvekkende billig fra overgrepene. Dommen ble på 120 dagers fengsel. Dertil ble halvparten av straffen gjort betinget, med en prøvetid på to år.

Gulating lagmannsrett har nå skjerpet straffen, til ubetinget fengsel i seks måneder. I tillegg til de andre forholdene han var tiltalt for, ble han også funnet skyldig i legemsfornærmelse.

Når det gjelder straffeutmålingen viser lagmannsretten både til den traumatiske opplevelsen kvinnen ble utsatt for, og det nedverdigende aspekt ved at overgrepet ble filmet. «Sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende, og de personlige forhold for tiltale kan ikke tillegges nevneverdig betydning i formildende retning», heter det i dommen fra Gulating lagmannsrett.

Aktor, konstituert statsadvokat Gunnar Fløystad, hadde lagt ned påstand om ti måneders fengsel for 48-åringen. Domfelte har ikke erkjent straffeskyld.

– Dommen i lagmannsretten er vesentlig strengere enn i byretten, men mildere enn jeg la ned påstand om. Det er ikke aktuelt å anke saken, opplyser Fløystad til Bergens Tidende.