Barne— og likestillingsdepartementet viser den kommende uken en video om sex-handel på norske flyplasser.

Etter kampanjer rettet mot ungdom, på militærets skoler og i taxier, trapper Barne- og likestillingsdepartementet denne uken opp sin treårige holdningskampanje mot menneskehandel og kjøp av sex. På Flesland og seks andre flyplasser blir det vist en video med slagordet «Sexkjøp kan være slavehandel». Kampanjen er rettet mot reisende – i første rekke menn.

Vil skape debatt

— Ved å gå ut på flyplassene håper vi å skape debatt. Vi har erfaring med at kampanjer som er godt underbygget har en effekt på folks holdninger, sier statssekretær Kjell Erik Øie i Barne- og likestillingsdepartementet.

Kampanjer mot alkohol og narkotika har ikke akkurat ført til at folk har redusert rusforbruket, så hvorfor skal denne holdningskampanjen lykkes?

— Det ville selvsagt være kjempedumt å late som om dette forandrer verden. Det er derfor regjeringen også innfører andre tiltak og vil kriminalisere sex-kjøp fra 1. januar, sier statssekretæren.

Ikke bare «gamle griser»

En undersøkelse departementet har fått utført viser at bildet av kjøperen av seksuelle tjenester som «gammel gris» er foreldet. Faktisk er det mange unge, velstående menn som kjøper sex. Det første sex-kjøpet finner ofte sted i utlandet, på forretningsreiser, under gruppepress og gjerne når kjøperen er påvirket av rusmidler.

— Norske menn kjøper sex på reise. Gjerne sammen med kompiser og når de er på jobb. Det vi ser er at menn påvirker menn, sier Øie som håper at kampanjen vil bevisstgjøre enkelte menn som slik kan ha en positiv påvirkning på kameratene sine på utenlandsturer.

13% har kjøpt sex

Ifølge undersøkelsen innrømmer 13% av norske menn at de har kjøpt sex. 1-2% av mennene i undersøkelsen forteller at de regelmessig kjøper sex. Er ikke disse tallene egentlig ganske lave?

— Jo, det er et veldig lavt tall. Men 13% er likevel 13% for høyt og. skulle det vise seg at tallene er for lave så underbygger det jo bare enda mer behovet for kampanjen, sier Kjell Erik Øie.

Mer informasjon om kampanjen her:

http://www.stoppmenneskehandel.no/

http://www.sexhandel.no/

Hva synes du om kampanjen? Kommentér her!

Strand, Knut