• Minst en flokk på rundt 400 villrein fra Hardangervidda har i vinter krysset Haukeliveien og er nå i Sætesdalsheiene.

Forsker Olav Strand i Norsk Institutt for Naturforskning forteller dette til Bergens Tidende. Minst 4 av de i alt 25 villreinene som er utstyrt med radiosender har i løpet av vinteren krysset Haukeliveien og vandret ut fra Hardangervidda.

Trolig har enda en radiomerket simle gjort det samme. Dette skal Strand forsøke å få svar på i de nærmeste dagene ved hjelp av peiling av radiomerkede dyr fra sjøfly.

Ifølge Strand har kryssingen av veien mest sannsynlig skjedd over Haukelitunnelen. Dette vil bli fastslått helt nøyaktig når datamaterialet fra de radiomerkede dyrene blir analysert. I høstens villreinjakt skal noen av de radiomerkede dyrene felles for at forskerne skal få tilgang til datamaterialet.

Godt verktøy

— Radiomerkingen er et godt verktøy for å kartlegge villreinens bevegelsesmønster fra time til time gjennom hele året, sier Strand. - For tiden holder vi på med kalvetelling i villreinflokkene på Vidda. Fra sjøfly peiler vi de 25 dyrene som har radiosender på seg. Vi finner dem spredt i ulike fostringsflokker over hele Vidda, også på steder vi ikke hadde hatt muligheter for å finne dem uten radiosenderne, sier Strand.

— Det var under peiling av de radiomerkede dyrene at vi fant ut at fire av dem hadde krysset Haukeliveien, forteller han. - Vi har mistanke om at enda et radiomerket dyr har dratt over til Setesdalsheiene fra Hardangervidda. Dermed kan det vise seg at enda en flokk har krysset europaveien, sier han.

Får konsekvenser

— Hva betyr det at Hardangervidda «lekker» villrein til Setesdalsheiene om vinteren?

— Det kan bety at det skjer en utveksling mellom de to områdene. Om det er setesdalsreinen som trekker inn på Vidda om vinteren eller viddareinen som om vinteren trekker til Setesdalsheiene, eller om det dreier seg en felles bestand - det vet vi ikke. Når vi i løpet av et par år har et omfattende datagrunnlag å bygge på, vil vi kunne si noe mer nøyaktig om dette, sier Strand.

Disse dataene vil få konsekvenser for debatten omkring brøytingen av Rv 7 over Hardangervidda. Hvis flokkene som har trukket ned til Setesdalsheiene har gjort det over Haukelitunnelen, vil det påvirke debatten om miljøtunneler på Rv 7 på Hardangervidda. At viddarein har flyttet til Setesdalsheiene, kan også påvirke diskusjonen om variasjonen i bestanden av villrein på Hardangervidda.

FLYTTER PÅ SEG: En flokk villrein fra Hardangervidda har i vinter krysset Haukeliveien. Nå er de i Sætesdalsheiene.