Det var trangt om plassen under Næringsrådets julelunsj i Grand selskapslokaler i går. Gjestene var lokket med rundstykker, sofaintervju med BTs politiske redaktør Trine Eilertsen, allsang av Deilig er jorden, og utdeling av Sunniva-prisen. Prisen er oppkalt etter Bergens skytsengel St. Sunniva.

Holdning

For å ta det siste først: Sunnivaprisen gikk til Frydenbø Holdings administrerende direktør.

— Det er en veldig stor ære, og det er hyggelig at noen ser hva du gjør, sa Vibeke Eriksen da hun fikk prisen.

Hun har siden april i år vært administrerende direktør i Frydenbø Holding. I sin begrunnelse sa juryformann Egil Herman Sjursen at Eriksen er opptatt av å inkludere de ansatte, hun er moden og reflektert, og har potensial til å vokse videre i karrieren.

— Jeg tror kanskje det er holdningen min, både i forhold til de ansatte og til bedriften som helhet, sier Eriksen når BT spør hva hun selv tror er grunnen til at hun stakk av med seieren.

I sommer refererte BT til en undersøkelse der det kom frem at kvinnelige ledere er bedre enn menn. Da sa Eriksen følgende til BT:

«Kvinnelige ledere har lettere for å vise følelser, og har nok også lettere for å vise medfølelse».

Det er femte år Sunniva-prisen deles ut, og i år konkurrerte Eriksen med tre andre finalister. Hvem disse var, ønsket ingen i Næringsrådet å fortelle.

Bare kvinner

Næringsrådet deler ikke ut en pris til Årets leder, der både menn og kvinner konkurrerer om seieren.

— Er det nødvendig med en slik pris forbehold kvinner?

— Det kan sikkert diskuteres, men det setter søkelyset på kvinnelige ledere, sier Vibeke Eriksen.

Eriksen har vært i Frydenbø Holding siden 1996, da hun begynte som controller. Hun er utdannet siviløkonom. Frydenbø omsetter for 630 millioner kroner. Prisen er på 30.000 kroner og et bilde av Vibecke Hetland. Tidligere vinnere er Irene Aarvik Kyte, Marit Warncke, Helga Raa og Janne Vangen Solheim.