Det viser en kostholdsundersøkelse i regi av Sosial og helsedirektoratet.

Utviklingen i norsk kosthold i 2006 viser at sukkervarer og leskedrikker nå utgjør en større andel av de samlede forbruksutgifter enn matvaregrupper som frukt, grønnsaker og poteter eller kornvarer, meieriprodukter og egg.

Vi er langt mer tilbøyelig til å bruke penger på søtsaker enn på havets frukter. Utgiftene til sukkervarer var i fjor tre ganger så store som utgiftene til fisk.

— Fiskeforbruket er lavere enn ønskelig og inntaket av fisk er særlig lavt i de yngre aldersgruppene. Vi arbeider for at forbruket av fisk skal øke, men med dårlig resultat så langt, sier avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad i Sosial og helsedirektoratet.

Kjøtt er fortsatt den matvaregruppen som tar den største andelen av husholdningsbudsjettet. Vi bruker tre-fire ganger så mye til kjøtt som til fisk.

— Hver fjerde matkrone går til en form for kjøtt, sier Rimestad.

Samtidig registrerer direktoratet at nordmenn flest legger stadig mer penger igjen på restauranter og andre spisesteder.

Arild Rennedal