Av Ove Sverre Bjørdal, andrekandidat Bergen Senterparti

Vi har ved flere anledninger påpekt at Hans Carl Tveit og Venstres påstand om at dagens byråd av H/KRV/V (”sammarbeidsbyrådet”) er det eneste realistiske alternativet har hatt preg av å være Venstres ønsketekning og ikke en realitet.

Enig eller uenig? Si din mening i kommentarfeltet under!

Den siste tids hendelser med sviktende samarbeid i ”sammarbeidsbyrådet” med separate drøftelser med Frp og signaler fra Bergen Høyres leder i BA 24. juli 2007 om at de ønsker å drive valgkamp alene, og ikke som en del av ”sammarbeidsbyrådet”, har bare vist at vi har hatt rett. Litt useriøst sagt kan det virke som Venstre har vært så opptatt av sine egne drømmerier at de ikke har fått med seg at partnerne er i ferd med å pakke kofferten for å dra.

Dagens byråd fremstår tvert imot etter hvert som et mindre og mindre sannsynlig utfall av valget 10. september 2007

Bergen Senterparti har derimot etablert en intensjonsavtale sammen med Ap/SV og RV om at det dersom velgerne gir oss tillit skal forhandles om å etablere et rødgrønt byråd av SP/AP/SV. RV har gitt klar støtte til at et slikt byråd etableres. Dette viser har vi har et avklart forhold til dannelse av et nytt byråd.

De øvrige sentrumspartier og H/Frp har på ingen måte noe avklart forhold og alle konstellasjoner er åpne. Det kan ses som mer sannsynlig med et H/Frp byråd enn dagens sittende byråd. Å stemme på disse partiene ved valget virker på meg som et lotteri der en ennå ikke vet hva som er gevinsten.

En stemme på Senterpartiet vil være en et klart signal til støtte av for et nytt handlekraftig rødgrønt byråd med Senterpartiet som det klare sentrumsinnslaget. Dette vil være et klart signal om dreining av utviklingen i Bergen til en grønnere og tryggere by.