JAN I. ELIASSEN

— Nei, det har nok ikke vært noe godt år for oss i fjor. En del av reduksjonen i forvaltningen skyldes svikt i nytegning. Tegningen av nye andeler har ikke vært stor nok til å absorbere innløsning av andeler, forteller Edward Wendel, investeringsdirektør for fondsvirksomheten i DnB NOR, til Bergens Tidende.

Ifølge Wendel har også en økende plassering av midler i kombinasjonsfond ført til en viss reduksjon i tegning av andeler i rene aksjefond. I fjor ble det tegnet netto 942 millioner kroner i DnB NORs (tegning minus innløsning).

Andre spareformer

— Hvorfor har husholdningene valgt å innløse andeler i så stor grad som de har gjort?

— Det er ikke lett å svare på det, men noen har ganske sikkert innløst aksjefondsandeler for å skaffe midler til forbruk, andre har kanskje innløst andelene for å ta fortjeneste etter den solide oppgangen i aksjemarkedet, og noen har replassert i andre spareformer, mener Wendel.

Han tror også at noen er blitt skremt av negativ avkastning ved plassering av midler i internasjonale fond, og at det i sin tur har ført til liten interesse for norske aksjefond.

Advarer mot å skifte fond

Både Wendel og partner Hogne Tyssøy i Holbergfondene i Bergen advarer investorene mot å hoppe fra aksjefond til andre plasseringsmuligheter.

— Det blir kostbart på grunn av gebyrberegning og forskjell på kjøps/salgskurser, og andre plasseringsalternativer gir svært ofte en lavere avkastning enn aksjefond, mener Hogne Tyssøy.

Wendel anbefaler folk å være mer disiplinerte og tro mot sin opprinnelige beslutning for å plassere penger i aksjefond, og han fastslår at det å være langsiktig lønner seg.

DnB NOR-fondene er landets desidert største med en total forvaltning ved årsskiftet på 66,1 milliarder kroner.

Storebrand og Skagenfondene er nokså jevnstore med henholdsvis 19,8 og 19,7 milliarder kroner. Holbergfondene i Bergen blir liten i forhold. De forvalter vel 1,6 milliarder kroner.

Skagenfondene vinneren

Skagenfondene ble fjorårets vinner med en netto økning i forvaltningen på 131 millioner kroner.

Sparebankeide Terra økte med 45 millioner kroner, Fondsforvaltning med ni millioner og Holbergfondene med fire millioner.

— Vi kom i pluss, men jeg er ikke fornøyd med resultatet. Vi burde kunne klare bedre enn det vi endte med, sier Hogne Tyssøy.

Foruten DnB NOR minsket blant annet også Odinfondene (-642), Nordeafondene (-479), Storebrand (- 393), Alfred Berg (- 195) danske Capital (-141) og Carnegie (-103 millioner kroner.)

Norske husholdninger har plassert 52 milliarder kroner i aksjefond (inkludert unit link), og omtrent et like stort beløp i aksjeindeksobligasjoner. Det er investert rundt 500 millioner i bankinnskudd fra husholdningene.

Totalt forvalter norske forvaltningsselskaper 181 millioner kroner.