Mens fødselstallene går kraftig tilbake i landet som helhet, kan kvinneklinikken (KK) ved Haukeland universitetssykehus registrere en økning på åtte prosent i forhold til 2003. Frem til 20. juli hadde nemlig 227 flere barn sett dagens lys på KK i år, sammenlignet med samme tid i fjor.

Klassisk sitat

«Ligg dokkar sammen og gjorr nokke» lyder et klassisk sitat tilskrevet tidligere ordfører i Bergen (1963-1969) og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Harry Hansen.

Sitatet stammet vel egentlig fra en tegning av Audun Hetland, men ble tillagt ordfører Hansen som en oppfordring til bergenserne om å sørge for å holde byens befolkningstall høyere enn Trondheim.

Men klinikkoverlege på KK, Per Børdahl, tror likevel ikke at årsaken til øk-ningen kan tilskrives økt seksuell aktivitet i de bergenske senger. Klinikkoverlegen tror mye av forklaringen på en eventuell økning ligger i befolkningsstrukturen i kommunen.

— Storbyfenomen

— Det er et storbyfenomen. Det har vært en konsentrasjon av familier som vi nå snakker om, til de store byene. Jeg tror nok ikke det betyr at bergenserne har større seksuell aktivitet enn andre, sier Børdahl.

Han viser til at det selvsagt kan være snakk om statistiske svingninger og at det fortsatt ikke er sikkert at Bergen vil se noen økning når året er omme. Men slår fast at Bergen ikke har opplevd noen nedgang i fødselstallene, slik landet som helhet viser.

For mens det i 1996 ble født 61.300 barn i Norge, var tallene fra 2002 på 54.500. Det var en nedgang som var ventet, siden man opplevde en tilsvarende nedgang på 70-tallet.

— Nå har dette kullet fått barn. Da er det naturlig at tallene synker.

— Men det er jo en gledelig ting for en by at fødselstallene siger. Det viser at de som får barn trives og at de føler seg trygge.