Flørt i vei, råder sexolog Elsa Almås i siste nummer av det erotiske magasinet Cupido. Med referanse til en ny britisk undersøkelse slår sexologen fast at blodtrykket synker og immunforsvaret styrkes. Men for mye av det gode kan være usunt!

Like barn leker best?

En ting er å flørte på jobben. Det har resultert i at en lang rekke mennesker har funnet Den store kjærligheten.

— Vi ser en økt tendens til det vi kaller homogami, det vil si at folk med lik bakgrunn og like interesser finner hverandre. I mange tilfeller er dette folk som har truffet hverandre på arbeidsplassen, forklarer professor Bjørg Åse Sørensen ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i Oslo.

Det kan starte med ros fra en kollega eller følelsen av å jobbe godt sammen som et team. Ifølge forskeren kan man lett bli tiltrukket av folk man samarbeider godt og tett med.

— Jo mer man klarer å nå mål sammen, desto mer vil man synes at den man oppnår resultater sammen med er attraktiv. Vår faglige vurdering av en kollega smitter dermed over på vår oppfatning av vedkommende som privatperson, sier Sørensen.

Samtidig har forskerne funnet ut at vi kanskje er blitt for like, og at kjærligheten dermed kan visne.

— Enkelte forskere forklarer økningen i antall skilsmisser ut ifra homogami - at vi rett og slett er blitt for like, det er blitt mindre spenning mellom kjønnene, og at hverdagen dermed lett kan bli litt kjedelig, sier Sørensen.

— Og når det skjærer seg etter en affære med en kollega, kan det få konsekvenser på jobben. Det psykososiale miljøet blir endret, og dermed kan det lett oppstå spenninger og lojalitetskonflikter, legger hun til.

Selv om ikke Sørensen ønsker å definere når en flørt går fra å være positiv, til å bli av den farlige sorten, har hun likevel følgende råd:

— Det kan være lurt å holde jobbflørten på et rimelig nivå, og forbeholde arbeidsmiljøet til andre ting!

Olje for maskineriet

En annen form for flørt er den man utøver i forbindelse med yrket sitt, overfor kunder, pasienter, brukere eller gjester.

— I dag regner vi med at omtrent tre fjerdedeler av den norske befolkning har såkalt emosjonelt eller relasjonelt arbeid. Det vil si jobber der de er avhengige av samspill med andre, enten hele eller deler av tiden, forklarer Sørensen, og trekker frem bartendere, sosionomer, sykepleiere, lærere, flyvertinner og selgere som eksempler.

Slike arbeidstakere benytter seg alle av en viss form for flørt - en flørt som virker som olje for jobbmaskineriet.

— Man bruker emosjonelle følelser for å «smøre» arbeidstransaksjonen. Det høres kanskje kynisk ut, men man lærer seg en måte å «drible» kundene på, mener Sørensen.

Særlig service- og salgsbransjen er utsatt, der medarbeidernes oppførsel faktisk er avgjørende for hvorvidt et produkt blir solgt.

— En fare er dermed at man blir nødt til å undertrykke egne følelser for å få jobben gjort. Det blir ofte ikke lov å vise at «nå er jeg skikkelig irritert», og på lang sikt kan en slik type oppførsel føre til emosjonell utmatting. Seriøs forskning har slått fast at man rett og slett kan bli deprimert av å gjøre lystig arbeid, der man gjerne flørter mye, sier Sørensen, og trekker frem følgende salgssituasjon som eksempel:

— En selger kan kanskje tenke: «Her står jeg og smiler inviterende, selv om jeg synes han snart kan bli ferdig med bestillingen. Men hvis jeg bruker øyekontakt og legger stemmen litt lavere, vil han kanskje slå til». Hvis denne typen flørt brukes for mye, kan man til slutt få følelsen av å stå ved siden av seg selv, og bli følelsesmessig utmattet.