I dag publiserer Statistisk Sentrabyrå sin årlige rapport om nordmenns nikotinvaner. Tallene viser at nordmenn aldri har røkt mindre enn i dag.

I 2011 var det for første gang er mindre enn én av fire nordmenn som røyker daglig eller av og til. Antall dagligrøyker er nå nede i rekordlave 17 prosent.

Til sammenlikning røkte godt over halvparten av befolkningen mellom 16 og 74 år på 70-tallet.

Jeg ville ikke kjøpt aksjer i tobakksindustrien

Karl Erik Lund, forskningsleder i SIRUS

Sender et negativt signal

Ifølge Karl Erik Lund, forskningsleder og nikotinvaneekspert ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), er røykerne en helt annerledes sammensatt gruppe enn for bare noen år siden.

— På 1950-tallet deltok landets sosialminister i røykereklamer, og dette med å røyke var status. I dag signaliserer det å røyke noe negativt, sier Lund.

Han sier at den gjennomsnittlige røyker er en middelaldrende person med lav utdanning og lav inntekt.

— Personer med kort utdanning er kraftig overrepresentert i røykestatistikken.

Snusen tar over

Årsaken til statusendringen er myndighetens antirøykekampanjer, røykeloven fra 2004 og snusens inntog.

— Mange røykere går over til å snuse, noe som er mye mindre helseskadelig enn røyk. Vi ser også at snusbruk er spesielt populært blant ungdommer og unge voksne, og at snus brukes i miljøer hvor ellers ikke har brukt tobakk tidligere, sier Lund, og peker på idretten.

Glamorøse snusbokser

I 2010 oppgav hele 25 prosent av de spurte i aldersgruppen 20-29 år at de brukte snus daglig eller av og til. Bare i løpet av det siste året har antallet unge menn som bruker snus gått opp til 40 prosent.

— Det er blitt en helt annen sosial aksept for snusbruk enn tidligere. Spesielt blant jenter og unge kvinner er snus blitt populært, etter hvert som tobakksindustrien har laget glamorøst innpakkede rosa metallbokser med små porsjonssnus, sier Lund.

11 prosent av unge kvinner oppgir at de bruker snus.

Tax-free og svenskehandel

Men selv om snusbruken øker, går den totale mengden solgt tobakk ned i Norge og resten av den vestlige verden.

— Jeg ville ikke kjøpt aksjer i tobakksindustrien, slår Lund fast.

De store avgiftsøkningene forklarer deler av nedgangen, ifølge nikotinvaneeksperten.

Samtidig har forbruket av tobakk kjøpt i utlandet økt voldsomt de siste årene.

Mens rundt ti prosent av tobakken ble kjøpt i utlandet eller på tax-free på 90-tallet, kommer nå hele 40 prosent av all brukt tobakk i Norge fra utenfor landets grenser.

— Drøyt halvparten av Norges befolkning bor mindre enn en time fra svenskegrensen. Bedre veier på Østlandet og bedre personlig økonomi, gjør at folk drar oftere til utlandet. Tobakk er blitt en lokkevare, i tillegg til kjøtt og alkohol, slår forskningsleder Lund fast.

Hva synes du om røyking?