— Det er nytt for meg at styreleder vil drøfte denne saken i møte på mandag, men det er jeg er selvsagt positiv til, sier Isaksen.

Han bruker helgen på å vurdere hvorvidt han kan leve med den situasjonen som har oppstått etter at han ikke fikk støtte fra styret i sin innstilling til ny havnekaptein fredag.

Det er bare fire måneder siden Isaksen tiltrådte.

— Stillingen som havnedirektør er svært viktig og meget spesiell. Ved å gå av setter jeg Havnevesenet i en vanskelig posisjon. Det ønsker jeg ikke. Samtidig er denne situasjonen vanskelig å leve videre med, sier Isaksen.

Isaksen hadde innstilt konstituert havnekaptein Alf Halsen til stillingen, mens styret innstilte Erik Freberg Blom. Sistnevnte var styreleder Kristian Hellands favoritt da stillingen som havnedirektør ble besatt tidligere i år.

- Behold roen

— Nå er det viktig at partene i denne saken beholder roen og ikke foretar seg noe overilet, sier byrådsleder Henning Warloe. Han kjente ikke til konflikten før han leste om saken i avisen, og vil komme sammen med partene mandag for å få en fyldigere orientering.

Medlem i havnerådet, Tor Sundby, sendte lørdag et brev til lederen der han ber om at rådet snarest kommer sammen i ekstraordinært møte for å drøfte saken.

— Det er en skam at styret overprøver havnedirektørens innstilling til ansettelse av en sentral person som skal jobbe tett sammen med direktøren, sier Sundby.

— Dette lukter av gammel maktkamp. Styrelederen drar frem favoritten sin fra forrige ansettelsesrunde. Etter min mening burde styret holde seg for god til å overprøve havnedirektørens vurderinger i en slik sak.

— Styret har satt direktøren i en helt umulig situasjon. Kan han gjøre annet enn å trekke seg når han ikke lenger har tillit i sitt eget styre? Nå risikerer vi å miste en ypperlig havnedirektør. Vi risikerer også ny runde med bråk og maktkamp i Bergen og Omland Havnevesen. Det er en skandale, sier Sundby.

Upassende

Syreleder Kristian Helland karakteriserer kritikken fra Tor Sundby som usaklig og meningsløs.

— Styret har fattet et lovlig vedtak som jeg synes det er høyst upassende av et medlem av havnerådet å kommentere på denne måten, sier styreleder Kristian Helland til Bergens Tidende. Utover dette vil han ikke kommentere saken i mediene.

— Kan det være aktuelt å endre vedtaket for å få Isaksen til å bli sittende?.

— Det har jeg ingen kommentar til.