• De som bestemmer må praktisk vite hva de bestemmer noe om. Derfor vil jeg at alle bystyrets medlemmer skal ta bussen i en periode, enten de er bussglade eller ikke, sier byråd Lisbeth Iversen.

— Kanskje sitter de aldri på bussen eller det er mange år siden de tok den. Da er det godt å mene noe basert på erfaring før en bestemmer noe, mener byråden.

Bergen kommune overtok ansvaret for kollektivtrafikken fra Hordaland fylkeskommune fra 1. januar i år. I samarbeid med Gaia og HSD, legger Bergen kommune opp til flere tiltak for å øke antall kollektivreisende.

— Aktiv bruk av offentlige kommunikasjonsmidler gir verdifull erfaring og bakgrunn for konstruktive tilbakemeldinger på hvordan Bergen kan utnytte kollektivtilbudet best mulig. Derfor ønsker vi at flest mulig beslutningstakere blir kjent med - og benytter - dagens kollektivtilbud, sier byråd Lisbeth Iversen.

Kollektivkortet

Som en del av kollektivforsøket får bystyrets medlemmer i disse dager tilsendt Kollektivkortet, et eget busskort laget til de folkevalgte i Bergen. Kortet inneholder 10 enkeltreiser som fritt kan benyttes på alle Gaia og HSD sine busser.

Bystyrets medlemmer oppfordres til å si sin mening om kollektivtilbudet i en spørreundersøkelse innen utgangen av august.

Eget mobilitetskontor

I samarbeid med busselskapene oppretter kommunen et mobilitetskontor. Det skal både gi bedre informasjon til publikum om kollektivtilbud, samt ta initiativ til tiltak for å bedre kollektivtilbudet.

— Vi prøver å få et samarbeid med omegnskommunene som Fjell og Askøy. Samtidig kan det være aktuelt å ta kontakt med store bedrifter i eksempelvis Kokstad/Sandsli området, slik vi hadde i samband med ombyggingen av Flyplassveien. Poenget er å i samarbeid får til gode ordninger som øke mobiliteten gjennom å skape møteplasser for å diskutere tiltak for å bedre busstilbudet. Jeg kan også tenke meg ordninger der folk i utkantområder må bruke bilen et stykke for så å gå på bussen. En større brukerundersøkelse skal avdekke hvor skoen trykker, sier byråden til bt.no.

Hun skryter av Gaia sine nettsider, som gjør det langt lettere å finne frem til gode kollektivløsninger når en skal forflytte seg fra et sted til et annet med buss. Her kan du legge inn hvor du vil, og nettstedet hjelper deg med å finne det beste kollektivtilbudet.

Praktiske løsninger

Iversen sier samarbeidet mellom kommunen, Gaia og HSD er veldig bra. De skal være innstilt på å finne praktiske løsninger til beste for publikum.

Å finne praktiske løsninger er ellers noe Lisbeth Iversen bør være en mester i, oppvokst som hun er i en søskenflokk på 13 barn.

— Ja, med 11 brødre var det helt nødvendig tidlig lære seg å finne praktiske ordninger som kunne forene de fleste sine ønsker, medgir byråden.

UT Å KJØRE BUSS: - De som skal bestemme må ha praktisk erfaring fra hva det dreier seg om, sier byråden. Lisbeth Iversen vil derfor i beste maoistiske ånd, sende bystyrets medlemmer ut på bussene slik at de kan hente egne ferske erfaringer fra hva det går i.
Foto: Rune Nielsen