Det skal aktivisere barn som er hjerte— og lungesyke til et normalt aktivt fysisk liv.

— Et Barnas Energisenter vil passe godt med vårt fokus på forebygging. Det er forbausende å se hvor hjelpeløse mange er, sier overlege Thomas Halvorsen.

Sammen med klinikksjef ved Barneklinikken, professor Robert Bjerknes og overlege Gottfred Greve er han full av entusiasme overfor prosjektet. Nå jobber de med å finne sponsorer til Energisenteret som kan komme på 30 millioner kroner.

-Vi har landets eldste barneklinikk, og lokalene er i dag lite tjenlige, sier professor Bjerknes.

— Kronisk syke barn trenger hjelp for å komme i gang igjen. Vi vil stimulere disse barna til å leve normalt. Merkostnadene ved dette vil samfunnet fort spare inn i mindre sykelighet.

Tanken er å utvikle et treningsopplegg for barn og ungdom. Nesten 2/3 av alle barn som driver med organisert idrett slutter tidlig i tenårene. Mange har udiagnostisert sykdom som først merkes ved fysisk aktivitet. Dette gjelder spesielt ved astma, der riktig medisinering gir muligheter for et normalt fysisk liv. Økt fysisk aktivitet står ved siden av fornuftig kosthold sentralt i forebyggelse og behandling av overvekt og fedme blant barn og unge. Fysisk aktivitet kan være med å bøte på dette og forebygge andre problem. Barneklinikkens ambisjon er å bli et ledende norsk og internasjonalt senter i forebyggende medisin blant barn og unge.

Den tidligere fotballspilleren, fysioterapeut Arne Møller, er en av dem som er full av begeistring overfor de nye planene. Han mener Norge er et rikt land som produserer sykdom. Helsebudsjettet kan bli kostbart om vi ikke tar bedre vare på barnas helse.

NYTT SENTER: Disse stiller seg entusiastisk til planen om et Barnas Energisenter. Fra venstre Robert Bjerknes, Gottfred Greve, Arne Møller og Thomas Halvorsen.