De fem materialselskapene som er tilknyttet Materialretur rundet i fjor 350.000 tonn til gjenvinning. I 1999 var mengden i underkant av 300.000 tonn.

Over 24.000 tonn plastemballasje ble materialgjenvunnet i 2003, også det er ny rekord. Ifølge Materialretur bidro det til å redusere de norske CO2-utslippene med over 20.000 tonn. Nye tall viser også at andelen gjenvunnet metallemballasje i fjor passerte 60 prosent. Eneste emballasjetype som hadde tilbakegang, var drikkekartonger.

Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) har tidligere gjort det klart at de ikke vil innføre egen plastinnsamling fra husstandene hvis det medfører at renovasjonsavgiften må økes. Selskapet mener kostnaden ved å avfallshåndtere plast heller bør gjenspeiles i den prisen forbrukerne møter i butikken.

Flere andre steder er det imidlertid innført plastsortering for husholdninger. Aust-Agder ble i fjor første fylke i landet med plastsortering i samtlige kommuner, og Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap klarte å innføre ordningen uten å øke renovasjonsavgiften. Ifølge Materialretur AS viser erfaringer at kildesortering av plast nesten halverer volumet av restavfallet.

Selskapet Plastretur opplyser også at all plast som blir sortert og samlet inn fra husholdningene, nå blir materialgjenvunnet til metanolproduksjon. Denne blir så brukt til produksjon av ny plast.