I første halvår avslo pårørende 30 prosent av helsepersonells spørsmål om å få lov å bruke avdødes organer, mot 23 prosent på samme tid i fjor. Det ble flyttet 169 menneskeorganer første halvår, mot 179 året før. Ventelisten i sommer var på 253 personer.

Spania som forbilde

Nå skal en ny nasjonal koordinator, Jorunn Svendsen , samkjøre alle som på en eller annen måte jobber med organdonasjoner i Norge.

I oktober holder hun den første samlingen der sosial— og helsedepartementet deltar sammen med eksperter fra blant annet sykehusene.

— Å gjøre det enklest mulig for de donoransvarlige på sykehusene å følge opp donasjonsprosessen er hovedmålet mitt i første omgang, sier hun.

Sosial- og helsedepartementet har etablert den nye koordinatorordningen etter inspirasjon fra Spania. Spania lå på bunn i antall organdonasjoner i Europa. Nå, få år etter at landet ansatte en person med nasjonalt samkjøringsansvar, ligger landet på topp.

Organdetektiv på sykehus

På BTs spørsmål om Norge nå har ambisjoner om å bli best, svarer koordinatoren:

— Det er helt andre forhold i Spania enn i Norge. Men vi har virkelig noe å lære. I Spania har de ansatt en fast person på alle de godkjente donorsykehusene. Transplantasjonskoordinatoren går rundt og observerer, og ser potensielle organgivere i avdelingene til enhver tid, hele døgnet. Dermed kan sykehusene hele tiden forberede seg på å registrere og jobbe for tilsiget av organer. Det er klart at hadde vi hatt dette i Norge så hadde kanskje tallene sett annerledes ut.

— Er det aktuelt for oss å innføre en slik ordning?

— Vi skal hente kunnskap fra Spania og se på hva vi i dag kan trekke av nytte fra deres arbeid sett opp mot norske forhold.