Resultatene kommer frem i en landsomfattende undersøkelse som Opinon har gjort for Sparebanken Vest. 90 prosent av de spurte føler tilhørighet til sin hjemkommune, 87 prosent til landsdelen mems 78 prosent føler tilhørighet til fylket.

Ønsker Vestlandsregion

— Det er ganske rimelig at folk føler sterkere tilknytning til regionen Vestlandet enn de følger til fylket sitt. Riktignok har fylkene eksistert i 200 år og hatt en egen folkevalgt forsamling. Landsdelene har ikke hatt noen plass i styringsverket siden middelalderen, likevel har den regionale identiteten overlevd, sier professor Frank Aarebrot.

Han tror forklaringen ligger i at regionene har vært mer nasjonalt byggende enn fylkene. Dessuten har regionene en felles kultur og et nokså likt næringsgrunnlag.

Sparebanken Vest arrangerer Vestlandskonferansen, som starter i dag. Banken ønsker å være en pådriver i arbeidet med å utvikle en Vestlandsregion. Aarebrot tror sjansene for å etablere en slik region er små.

— Den er avhengig av å bli lansert i en situasjon der troen på sentralstyring fra Oslo lider et kraftig tilbakeslag. Du skal ikke se bort i fra at det er i ferd med å skje når det gjelder sykehusreformen. Den har så langt ikke vært vellykket verken når det gjelder ventelister, økonomisk styring er folkevalgt kontroll.

Må ha reell makt

Men Aarebrot tror ikke på regioner, som lik dagens fylkeskommuner har ansvar for begrensede saksområder, men på et større geografisk område. Slike regioner vil være bundet på hender og føtter av en styringskåt stat.

— En region må ha reell makt over et helt saksområde, for eksempel samferdsel, kultur og næringsutvikling. Og da må det være slik at staten avvikler samferdsels- kultur- og næringsdepartementet. Da blir Norge en føderalstat.

At det i befolkningen er en viss tror på et styringsorgan på et regionalt nivå, viser et annet resultat fra undersøkelsen. 70 prosent tror det vil bli gjort bedre beslutninger i et regionalt organ enn i et sentralt organ i saker som gjelder samferdsel og næringsutvikling.

— Det viser at folk tror at den som har skoen på, selv vet best hvor skoen trykker, sier Aarebrot.

Opinions måling er gjort 13-15- oktober. Antall spurte er 1000.