BIR-området har en av landets laveste returandeler på drikkekartong og emballasje. Mens landsgjennomsnittet er 52 prosent, klarer husholdningene i bergensområdet å returnere 47 prosent.

Rett i ovnen

Mer enn halvparten av melkekartongene og pizzaemballasjen går rett i forbrenningsovnen i Rådalen, i stedet for å bli til nye kartonger, skilleark, konvolutter og trykksaker.

— Det er synd at så mye blir brent, for kartongene har egentlig et langt liv fremfor seg, sier informasjonskonsulent Tina Skudal i BIR.

Manglende returpunkt i sentrum er en av forklaringene på den lave returandelen. BIR venter fortsatt på kommunens godkjenning av minst 10 lovede nye returstasjoner.

— Det er ikke så lett å sortere bosset sitt i sentrum, medgir Skudal.

Lotteri som gulrot

Alt som plasseres i papirbeholderen går til resirkulering, om det er omgjort til kubber eller ikke. Men de som vil delta i kartonglotteriet, må stable seks kartonger i den syvende og påføre navn og telefonnummer. I årets første trekning var det tre vinnere fra BIR-området.

Elna Berentsen ble trukket ut og fikk 10.000 kroner i et lotteri hun var usikker på om eksisterte lenger.

— Vi har likevel fortsatt med å skrive navn og nummer på kubbene, forteller Berentsen, som har lært seg at trikset med kartongstabling består i å tørke kartongene før de brettes.

— Har dere planer for gevinsten?

— Det er alltid et sted å putte pengene. Dette gjør vi først og fremst fordi det er viktig å ta vare på kloden. Dette er en liten skjerv, sier Elna Berentsen.