Dagen startet litt annerledes for 10. klassingene ved Stord Ungdomsskule i går. En nasjonal prøve for testing av lesekunnskapene deres sto på timeplanen de to første timene.

Elevene Bergens Tidende snakket med i går var ikke imponert.

— Helt teit. Oppgavene var kjedelige, sier Ingrid Dahl.

— Det er jo helt bortkastet når vi ikke får karakter på den, sier Thomas L. Lunde.

— Kjekkere å skrive stil, kommenterer Øystein Vad.

Boikott på Rothaugen

De nasjonale prøvene er en landsomfattende kartlegging av elevenes kunnskaper i skriving, lesing, matematikk og engelsk.

Prøvene er obligatoriske og skal gjennomføres på fjerde, syvende og tiende klassetrinn i grunnskolen og på grunnkurs i videregående skole.

Ved Rothaugen skole i Bergen boikottet nærmere 30 prosent av elevene i 10. klasse den nasjonale lesetesten. Elevaksjonen i Bergen har oppfordret alle landets elever til å boikotte prøvene.

-Vi mener det er en farlig utvikling på gang. Prøvene legger til rette for kvalitetsvurdering av hver enkelt skole. På sikt kan man få sortering av elever ut fra kunnskap, sier Mathias Hunskår Furevik, talsperson for elevaksjonen.

Han mener også at prøvene er sløseri fordi store ressurser må frigjøres til kursing av lærere og retting av prøver.

- Testhysteri

Elevaksjonen får støtte fra Ingunn Alver, leder av Utdanningsforbundet i Hordaland.

— Jeg er ytterst skeptisk til dette testhysteriet. Alt skal testes og måles i dag. Det er ledd i regjeringens politikk, sier Alver.

Hun er også kritisk til at skolene har blitt pålagt å gjennomføre ordningen i raskt tempo.

— Hver enkelt besvarelse tar 50 minutt å rette. Det er et enormt omfang som ikke har vært planlagt i forhold til lærernes arbeidsplaner.

Hun frykter lærerne må jobbe overtid eller fjerne andre arbeidsoppgaver.

— Belastningen vil bli uforholdsmessig stor for enkelte lærere, sier Rune Eide i Utdanningsforbundet på Stord.

Han mener likevel prøvene har noe for seg.

— De fanger jo opp basisferdigheter, men vi er urolig fordi de tar vekk fokus fra den helhetlige læringen, sier Eide.

Stortinget sa seg høsten 2002 enig i forslaget fra regjeringen om å innføre nasjonale prøver i grunnskolen og videregående opplæring. Prøvene skal sammen med nettstedet skoleporten.no bli deler av et nasjonalt system for kvalitetsvurdering i skolen.

TESTKANINER: Hvor godt leser egentlig landets 10. klassinger? Det måtte (f.v.) Øystein Vad, Mats B. Østang, Thomas L. Lunde, Ingrid Dahl og Ida Engen i 10. klasse ved Stord ungdomsskule bevise i går. Utdanningsminister Cristin Clemet vil vite nøyaktig hvor godt den enkelte skole, kommune og fylke presterer.<p/>FOTO: LENA VERMEDAL