Nordmenn flest har lenge vendt tommelen ned for genmodifiserte matvarer. En undersøkelse utført ved Norsk senter for bygdeforskning viser at mange nå er på glid i genmatspørsmålet.

Forsker Trine Magnus har spurt 1000 forbrukere, og sammenlignet resultatene med en større undersøkelse fra 2002.

Les alle artiklene i BTs store serie om matvarekrisen her.

Miljøargumentet

Konklusjonen er at flere enn før er åpne for å kjøpe genmodifisert mat hvis bruk av slik teknologi i matproduksjonen gir en positiv effekt for miljø og helse.

— Nordmenn er generelt skeptiske til genmodifisert mat. Men dersom man setter spørsmålet inn i en miljø- eller klimasammenheng, er det flere som blir tenderer til å bli positive, sier Trine Magnus.

— Når disse argumentene kommer på bordet er mange på glid, spesielt de under 30 år, forteller hun.

Fortsatt er syv av ti nordmenn generelt negative til bruk av genteknologi i matproduksjon. Skepsisen øker med alderen.

Les også dagens intervju med landsbruksministeren: Til kamp for maten

Men: Over halvparten er positive dersom teknologien fører til et mer miljøvennlig jordbruk med mindre bruk av sprøytemidler.

- Reflekterte familiefolk

Magnus tror det er flere grunner til at de yngre er de mest positive til genmodifisert mat.

— De under 30 har vokst opp i en teknologisk verden med langt raskere endringer enn tidligere. Første gang vi hørte om genmodifisering av mat var i 1996, så dette har også vært en del av livene deres på en helt annen måte enn tidligere, sier hun.

— I tillegg kan det være at yngre mennesker ikke er så reflekterte på hva de spiser. Familiefolk har ofte et mer reflektert forhold til kosthold.

Mais til behandling

Ingen typer genmodifiserte matvarer er hittil godkjent for salg her i landet. Forsker Trine Magnus minner om at spørsmålene i undersøkelsen derfor er hypotetiske - det kan være at nordmenn handler annerledes den dagen de faktisk kan velge mellom genmodifisert mat og annen mat.

Miljøverndepartementet behandler nå søknader om import av to typer genmodifisert mais.

Både Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Mattilsynet anbefaler godkjennelse av den omstridte maisen. Fagorganene mener det verken finnes helse- eller miljøfaglige grunner til å forby de omsøkte produktene.

Brekk sier nei

Avgjørelsen i regjeringen trekker i langdrag, noe som har skapt spekulasjoner om strid mellom de rød-grønne regjeringspartiene.

Landbruksminister Lars Peder Brekk og Senterpartiet er klinkende klar i sin avvisning av genmat.

Motstanden er også stor i SV, og ingen i partiet har vært mer klar i sin avvisning av genmat enn statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet.

Derfor vil det slå ned som en liten bombe om departementet gir grønt lys for bruk av genmaisen i mat.

Et ja vil bety at maisen kan brukes som mat, fôr eller til videreforedling. Den vil ikke kunne dyrkes her i landet. Hvis genmaten får plass i butikkhyllene, vil det være krav om merking for å sikre forbrukerne valgfrihet.

Er du for genmat? Si din mening her.