Mannen i 50-årene fikk politiet til å måpe: I 103 kilometer i timen suste sjåføren inn i laserkontrollen.

Det skjedde i 50-sonen på Danmarks plass fredag kveld.

Mannen var bare en av åtte som mistet sertifikatet i løpet av den to timer lange kontrollen.

Hver niende bot

Ingen steder blir flere tatt i trafikkontroller enn i Hordaland politidistrikt. I løpet av fjoråret ble det utstedt 25.000 fartsbøter i distriktet.

_Les også:

— Ulykker skyldes dumskap_

  • Jeg evner ikke helt å forstå at vi er på fartsbot-toppen. Vi har jo ikke akkurat de beste veiene i landet. Etter min oppfatning kjøres det ikke mer aggressivt her i distriktet enn andre steder, sier Jan Gunnar Bøe, overbetjent ved trafikkseksjonen, Bergen sentrum politistasjon.

De mange bøtene tilsier at i landets totalt 27 politidistrikter, er mer enn hver niende bot i fjor utstedt i dette distriktet.

Trenden har vært nøyaktig den samme de siste tre årene: Det er i Hordaland det blir tatt desidert flest trafikksyndere. Det skjer selv om antallet kontroller har gått ned, slik BT meldte i forrige uke.

Hordaland politidistrikt utgjør mesteparten av Hordaland fylke, bortsett fra kommunene lengst i sør. De går under Haugesund og Sunnhordland politidistrikt.

Oppmerksomhetsproblem

Overbetjent Bøe våger seg på en delforklaring.

  • Vi bruker mye tid på kontroller i forhold til landsgjennomsnittet, og fartssyndere er høyt prioritert. Dessuten blir mange tatt av fotoboksene. Det er egentlig merkelig at noen klarer det. Boksene er jo godt skiltet, sier Bøe.

Han gir et spørsmål til svar.

  • Kanskje det er noe med oppmerksomheten til bilistene i Hordaland?

I alle fall er det et hav av forskjell fra Hordaland til nabodistriktene:

I Sogn og Fjordane politidistrikt ble det tatt i overkant av 3000 fartssyndere. Samtidig utstedte Haugaland og Sunnhordland politidistrikt bare 1900 fartssyndere. Bare Øst-Finnmark har færre bøter per innbygger.

Et slikt forholdstall gir likevel bare en pekepinn: Bøtene utstedt i Hordaland er gitt både til hordalendinger og til besøkende bilister i Hordaland.

  • Er det rett ressursbruk å sette så mye inn på å ta fartssyndere?
  • Ja, sett i forhold til dødsfall og skader synes jeg det. Fart er det som gjør mest skade på mennesker. Det er helt opplagt at det er på dette området vi må sette inn hovedtyngden av vår kontrollvirksomhet, sier Bøe.

Politiinspektør Jan M. Guttormsen i Politidirektoratet samler tall fra alle landets distrikter. Han har ingen gode forklaringer på at Hordaland ligger så høyt.

  • Det er mange ting som kan gi forskjeller. For eksempel hvordan fotoboksene er plasserte - om de står på gjennomfartsårer, eller er mest for lokalkjente, sier Guttormsen.

Politiet tar grisekjørerne

Etter Hordaland følger distriktene med store hovedveier: Vestfold (E18), Romerike (E6), Rogaland (E39) og Follo (E6, E18).

Den vanligste forseelsen av dem alle er å kjøre litt for fort i 80-sonen. Fotoboksene tar desidert flest - mens politiets stikkontroller tar mer enn brorparten av grisekjørerne.

UP-sjefen på Vestlandet, Leon Nordanger, trekker frem antallet kontroller som en mulig forklaring.

  • Vi har mye kontroller, i hvert fall i bergensområdet. Det tror jeg folk merker seg. Dermed får vi kanskje færre av de groveste overtredelsene, men mange som kjører litt for fort. I motsetning til resten av landet hadde UP på Vestlandet en nedgang i førerkortbeslag i fjor, sier Nordanger.

Hvordan opplever du trafikken i Bergen? Diskuter saken her.