Forslaget til kunstplan for Bergen er ikke preget av beskjedenhet.

For å nå målet om å være Nordens mest spennende kulturby, mener byrådet det må legges til rette for en stadig styrking av kunstnerisk kvalitet og kompetanse innen kunstmiljøene. Blant strategiene som skisseres i planutkastet blir det foreslått at prosjektmidler må gå til kunstprosjekter som er nyskapende, modige og uforutsigbare.

Samtidig må det være forutsigbare vilkår for kunstnere som vil etablere seg i Bergen.