— Vi har det jo i regjeringen, da bør vi også ha det i Stortinget, sier programkomiteens leder Trygve Slagsvold Vedum til bt.no. Han presenterte forslaget til nytt program mandag formiddag.

Uklart om form

- Hvordan ser du for deg at en slik edsavleggelse skal skje i Stortinget? Er det med en hånd på Grunnloven og den andre løftet?

— Formen får vi komme tilbake til. Det er ikke det viktigste med dette forslaget. Poenget er at de som velges til Stortinget også avlegger ed på at de vil følge Grunnloven.

— Da jeg ble utnevnt til statsråd undertegnet jeg på et papir, som var min form for edsavleggelse. Vi kan velge samme måte til Stortinget, eller gjøre det på en annen måte, mener Slagsvold Vedum.

Oljefondet til Trondheim

Det nye Sp-programmet har ikke så mange konkrete forslag, bortsett fra dem som er lekket ut om fri ulvejakt og boligbygging i skogene rundt Oslo.

Men når det gjelder Oljefondet, er postene klare:

Dagens navn, som er Statens pensjonsfond utland, bør tilbakeføres til sitt opprinnelige navn: Statens petroleumsfond.

— For det er ikke noe pensjonsfond, mener Senterpartiet.

De vil øke investeringene i fast eiendom, og ikke så mye i verdipapirer som i dag. Dessuten bør den norske forvaltningen av fondet flyttes ut av Oslo, til Trondheim.

— Der lå ja i sin tid Norges Bank, før den ble flyttet til Kristiania. For oss i Senterpartiet er det viktig å få tunge statsinstitusjoner spredt utenfor hovedstaden.

I dag holder Oljefondet til i Norges Banks lokaler.