øgle-saken

ROY HILMAR SVENDSEN roy.svendsen@bt.no

— Eiere av reptiler vegrer seg for å gå til veterinær når dyret blir sykt av frykt for å bli angitt til distriktsveterinæren, hevder Nils P. Reither, selv veterinær med fugler som spesialfelt.Han har i flere år behandlet en rekke krypdyr, men blir ofte møtt med både skepsis og frykt fra dyreeierne.- Flere kunder har opplevd at dyrlegene har rapportert dem når de er kommet med sine syke reptiler, og dette skaper angst, sier Reither.Han reagerer sterkt på kolleger som angir sine kunder.- Vår oppgave er å gjøre dyr friske, ikke leke politimester Bastian.Reither mener dagens lovverk om hold av eksotiske dyr er gammeldags og fullstendig i utakt med resten av Europa. - Norge er i en særstilling. I Sverige kan en kjøpe hvilken reptil man vil, mens her i landet er det ikke bare forbudt - vi avliver til og med dyr som er helt friske i stedet for å returnere eller omplassere dem.Distriktsveterinær Geir Jakobsen forteller at enhver veterinær i utgangspunktet har plikt til å rapportere brudd på dyrevernloven.- Vi har tross alt en lov som sier at slikt dyrehold er forbudt. Men selv har jeg aldri opplevd at veterinærer har kontaktet meg for å angi sine kunder, sier Jakobsen.