En veterinær fra Hordaland er dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for å ha brukt stillingen sin til ulovlig rekvirering av tabletter med narkotiske virkestoffer.

Tablettene var av ulike typer, blant annet 8500 valiumtabletter.

Apotek slo alarm Saken ble avdekket ved at to apotek sendte inn såkalte bekymringsmeldinger knyttet til veterinærens tablettuttak. Meldingene gikk til Mattilsynet, som er tilsynsmyndighet. Tilsynet sjekket med flere apotek i regionen. På bakgrunn av det som kom frem ble det foretatt tilsyn hos veterinæren, som så ble politianmeldt.

Uttakene av tabletter har ifølge retten skjedd fra til sammen seks ulike apotek, over en periode på halvannet år.

— Antallet apotek som ble brukt er en indikasjon på at veterinæren ønsket å gjøre det vanskeligere å oppdage hvor stort det samlede uttaket var, heter det i dommen.

En del av uttakene har også skjedd svært nær i tid, påpeker retten.

Skulle til utlandet

I tiltalen mot veterinæren er det samlede antallet tabletter nærmere 17.000, medregnet et tusentall tabletter som ikke faller inn under narkotikalovgivningen. Retten mener veterinæren har brukt en «større mengde» av tablettene selv, uten å sette noe eksakt tall på det.

I dommen er det innhentet beregninger fra Folkehelseinstituttet. Der har eksperter regnet ut at valiummengden alene tilsvarer rusdoser man får fra 620-1030 gram hasj.

Ved pågripelsen var veterinæren på vei til utlandet for et opphold på noen dager. Til denne turen hadde dyrlegen med seg over 100 tabletter av typen Valium og Paralgin Forte. Tablettene var lovlig anskaffet gjennom lege, men retten bruker dette som argument for et høyt privat tablettforbruk. Eller som det heter i dommen:

— Så stort kvantum på en kort tur, indikerer et betydelig forbruk av slike medikament.

Dommen tar også skjønnsmessig høyde for at «et par tusen tabletter» som veterinæren fikk hentet ut, er gått til legal bruk ved behandling av dyr.

- Delte opp og kastet

I retten nektet veterinæren straffskyld, både i forhold til omfanget av tabletter og at de var til eget bruk.

Veterinæren forklarte blant annet at tabletter ble delt opp, slik at dyret bare fikk en liten del, og at resten ble kastet.

Dette mener retten fremstår rart. Dommerne påpeker at det kan være vanskelig å få tabletter i syke dyr. Det skal heller ikke være lurt å dele opp tabletter, fordi virkestoffene ikke er jevnt fordelt.

— Effekten ville ha vært tilfeldig, poengteres det i dommen.

Retten fremhever også at det finnes mer vanlige legemidler til behandling av de diagnosene som veterinæren forklarte seg om i retten.

«Personlige problemer» Retten synes det til en viss grad er formildende at de ulovlige uttakene og bruken av tablettene skyldtes personlige problemer hos veterinæren, og at det ikke var noe vinningsmotiv.

Ved fastsettelse av straffen skriver retten at det finnes «relativt lite sammenliknbar rettspraksis». På grunn av omfanget og den lange gjerningsperioden, kommer retten at det må reageres med fengsel.

Retten til å drive som veterinær var ikke tema i straffesaken. I etterkant av politianmeldelsen ble veterinærens autorisasjon suspendert. Dyrlegens videre skjebne blir nå avgjort som en forvaltningssak.