— Jeg er sterkt kritisk til partiets beslutningsprosess forut for avtalen, sier eks-ordfører Ingmar Ljones. Han tviler også på om KrF har fått tilstrekkelig gjennomslag for politikken sin i avtalen.

— Denne avtalen er jeg imot, sier partiets «grand old man» og ordfører på 80-tallet, Arne Næss.

— Jeg er lite glad for avtalen. Det må gode argumenter til for at jeg skal støtte den, sier Helen Nordeide Johansen, tidligere kommunalråd for partiet.

Opprørt Ljones

— Det har aldri tidligere skjedd at Kristelig Folkeparti har gått inn i en bindende koalisjon uten at det har stått et samlet parti bak, sier Ljones.

Tonefallet røper at Ljones er meget opprørt over splittelsen i hovedstyret i partiet mandag kveld.

Spesielt opprører det han at ikke partiets representantskap fikk si sin mening før byrådsavtalen ble signert.

— Det har bestandig vært regelen, sier Ljones som er representantskapsmedlem, men ennå ikke har fått innkalling til møte.

— Jeg vet at partileder Tomas Moltu mener at det ikke betyr noe om vi mister medlemmer på Frp-samarbeidet, noe jeg mener er et underlig standpunkt. I KrF trenger vi alle medlemmer vi kan få.

For stor avstand

— Hva synes du om det politiske innholdet i avtalen?

— Jeg kjenner den foreløpig bare fra media så jeg må ta forbehold for at vesentlige fasetter ikke er kjent. Samarbeid med Høyre er ok, men til Fremskrittspartiet blir avstanden for stor. Dette gjelder kjerneområder som helsepolitikk, skolepolitikk og også miljø- og samferdselspolitikk, sier Ljones.

Han gir også uttrykk for at han støtter partileder Dagfinn Høybråten som har advart bergenspartiet mot å gå i byråd med Fremskrittspartiet.

- Uforståelig

— Denne avtalen er jeg, så langt jeg nå kjenner den, helt uenig i, sier Bergen Kristelig Folkepartis sterke mann fra 80-tallet, Arne Næss.

«Gammelordføreren» som styrte byen i samarbeid med Arbeiderpartiet har til nå vært påpasselig med å holde tett om hva han mener om den forestående byrådsalliansen mellom som KrF og Frp.

— Men nå klarer jeg ikke å holde meg lenger, sier Næss og fortsetter:

— For meg er det uforståelig at det er mulig. Spesielt i et byråd. Partiene som er med må stå samlet om hele det politiske grunnlaget, sier Næss som ser frem til debatten i representantskapet.

Også KrFs tredje tidligere ordfører, Kristian Helland, har markert seg sterkt imot å inngå samarbeid med Frp. Mandag stemte han imot byrådsprogrammet og sa at samarbeidet «ikke var hans prosjekt».

- Sørgelig

— Dette var en sørgelig dag. Jeg hadde ikke trodd at det skulle være mulig at KrF i Bergen skulle gå i koalisjon med Frp, sier Helen Nordeide Johansen.

Den tidligere kommunalråden har vært ute av lokalpolitikken noen år, men er nå medlem i representantskapet.

— Det blir nok vanskelig. Men jeg håper representantskapet vil gjøre om vedtaket. Jeg vil i alle fall gå imot et byrådssamarbeid. Jeg tror ikke det var dette velgerne våre ønsket da de stemte på oss, sier Johansen.

OPPRØRT: Ingmar Ljones, tidligere ordfører og stortingsrepresentant, er sterkt uenig i Bergen KrF sin strategi i byrådsforhandlingene. Han ønsker ikke å samarbeide med Frp, og mener partiets representantskap burde få sagt sitt før det ble tatt en avgjørelse.
Amundsen, Paul S.
IMOT: Helen Nordeide Johansen, tidligere byråd.
IMOT: Kristian Helland, tidligere ordfører og varaordfører
IMOT: Arne Næss, tidligere ordfører.
Sunde, Helge