— Det er ikke mye vi har tatt, men vi tar en del beslag av det, sier Jørn Solsvik til BT.

Politioverbetjenten ved seksjon for organisert kriminalitet ved Bergen sentrum politistasjon har ikke oversikt over hvor store beslag og hvor mange.

Ifølge tall gatemagasinet Megafon har hentet inn fra Kripos, ble det til sammen beslaglagt ti kilo syntetisk cannabis i 2011. Det var fordelt på 200 beslag. Noen av beslagene var på over ett kilo.

Vet ikke hvem

Kripos har registrert mellom 10 og 15 forskjellige, syntetiske stoffer, men vet ikke hvor mange typer som er på det norske markedet.

— Vi følger med i utviklingen, og har en del kontakt med Kripos, sier Solsvik.

Han har hørt fra miljøet at det er snakk om mer potente stoffer enn vanlig hasj. Hvilken aldersgruppe og type mennesker de beslaglegger stoffene hos vil han ikke kommentere.

— Det er ikke noe mønster i det, så det blir bare spekulasjoner.

Med i bergensrapport

Liv Flesland i Bergensklinikkene jobber i disse dager med den årlige "Føre-var"-rapporten til klinikken, hvor de ser på rustrender i samfunnet. Denne skal presenteres i slutten av juni. Syntetisk hasj er blant tingene de nå ser etter.

— Det vi foreløpig ser er at internett brukes stadig mer til distribusjon. Men vi har ikke veldig mange funn på det som kalles syntetisk cannabis, sier hun.

Flesland presiserer at dette er stoffer som utvikles i laboratorier.

— De som lager dem, ligger hakket foran dem som lager testene. Man har ikke utviklet markørene man skal se etter. Stoffene må være identifisert, før man kan lage tester som skal identifisere dem, sier hun.