For fire år siden fikk kommunen én million kroner til å koble et utvendig sprinkleranlegg for den vernede trehusbebyggelsen på Lærdsalsøyri. Statsminister Erna Solberg (H) er i dag blitt informert om arbeidet.

— Det var bevilget penger til dette, får vi beskjed om. Men vi er usikre på hvor langt de var kommet i arbeidet. Dette er noe vi skal komme nærmere tilbake til senere, sier Solberg.

Ikke oversikt

Seksjonssjef Harald Ibenholt i Riksantikvaren sier at midlene ble delt ut i 2009 eller 2010. Hvor mye av arbeidet som er gjennomført er heller ikke han sikker på.

— Nå er brannen nettopp slukket. I ettertid får vi se hva som er gjort, hva som fungerte, og hva som kunne gjort bedre.

Han gir ros for mye av arbeidet som er gjort med trehusbebyggelsen i Lærdalsøyri.

— De har laget en brannsikringsplan. De har fått varslingsanlegg i alle husene innenfor området som er koblet til brannstasjonen, og har plassert ut enkelte brannposter med slukkevann. I noen grad har de også satt opp sprinkleranlegg.

Kanskje ikke koblet

Ifølge ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, er arbeidet påbegynt, men han frykter ingen av husene vil være beskyttet.

Han var på befaring med entreprenøren senest forrige uke, i forbindelse med gravearbeider for å få systemene på plass.

— Arbeidet er ikke komplett. Enkelte hus er sprinklet innvendig, men jeg er usikker på om vannet er blitt koblet til.

BT har ikke fått kontakt med rådmann Alf Olsen jr.

Brannen oppsto i et område som er et prisbelønt og vernet trehusmiljø fra 1700- og 1800-tallet med 161 bygninger, flere av dem i sveitserstil. Minst tre av de vernede bygningene i området har brent ned.

— Brannen i Lærdalsøyri er dypt tragisk. Først og fremst har den rammet mange familier og enkeltpersoner som er skadet og har mistet sine hjem. Brannen er også tragisk for vår kulturarv, sier riksantikvar Jørn Holme.

Unik bebyggelse

Kulturhistoriker Hallvard Trohaug sier det er et av de viktigste trehusområdene i Norge som ligger i Lærdal.

— Dette er et av de første bymessige områdene i Sogn og Fjordande. Det er unikt. 170 trehus som ligger tett i tett og er regulert for bevaring.

Han bor selv midt i trehusbebyggelsen. Trohaug var blant de evakuerte fra brannen, og sitter på buss til Bergen når BT snakker med han.

Et pågående vernearbeid har vært i gang siden området ble regulert for bevaring i 1972. Etter at blant andre Riksantikvaren ga midler til arbeidet, har de installert brannvarslere i alle husene og brannposter.

Jobben med å montere sprinkleranlegg er også godt i gang, men ikke alle husene er tatt ennå.

— Man har valgt å sprinkle de største og mest sentrale byggene først. Men noen steder er det vanskelig å monter, blant annet på grunn av råte.