– Vi prioriterer henne til langtids— eller korttidsplass ved ledighet, sier Moland som er leder for forvaltningsenheten for helse og omsorg i Åsane.

Problemet til Moland er at hun ikke har noen plass å tilby Andersen for øyeblikket.

– Når vil Andersen få plass?

– Det kan jeg ikke svare på, men hun er veldig høyt prioritert, og vi kjenner godt til hennes og familiens situasjon.

Ifølge Moland opererer man ikke med ventelister, men tilbyr plasser ved ledighet.

Fullt ved alle sykehjemmene

– Er det slik at noen må falle fra for at hun skal få en plass?

– Ja, slik er det i praksis. Jeg er avhengig av en ledig langtidsseng. Pr. i dag har jeg heller ikke tilgjengelige korttidsopphold å tilby henne, sier Moland.

Forvaltningsenheten i Åsane disponerer plasser ved Midtbygda Sykehjem, Åstveit Sykehjem og Røde Kors Sykehjem i Sandviken.

For å få tildelt sykehjemsplass må den som søker være permanent ute av stand til å gjøre dagligdagse gjøremål.

I vedtaket, som Moland har signert sammen med saksbehandleren, stiller ikke kommunen spørsmålstegn ved dette.

«(...) På bakgrunn av ovennevnte opplysninger finner vi at De fyller kriteriene for langtidsopphold i sykehjem», heter det i avslaget som begrunnes med plassmangel.

Skylder på regjeringen

Helse- og omsorgsbyråd Liv Røssland har ingen problemer med å innrømme at det mangler sykehjemsplasser i Bergen.

– Dette har vi laget planer for, men det hjelper ikke en dame på 103 år i dag, sier Røssland.

FrP-byråden gir de rød-grønne skylden for de eldres situasjon.

– Regjeringen mener vi har god nok dekning i dag, og gir oss derfor ikke midler til å bygge flere sykehjemsplasser.

Mens Thea venter på plass, må altså familien ta seg av henne så godt de kan.

– Vi vet utmerket godt at denne familien ikke er alene. Når slike situasjoner oppstår er det kjempevanskelig. Samtidig må vi ha forståelse for at det er umulig å spå når det blir en ledig plass ved sykehjemmene.