— Det er nervepirrende og vanskelig å vite at en av oss unge ikke får fortsette neste skoleår, innrømmer Gitte Eriksen, lærer ved Krohnengen skole i Bergen. Hun begynte i august i fjor, mens Merete L. Folkestad og Tone Indrekvam begynte i september. De trives godt ved skolen og synes det er utfordrende å jobbe med elevene. Nå er de uhyre spente. - Vi er fremtiden, husk det! understreker Gitte Eriksen.

De tre unge lærerne sitter sammen med de erfarne kollegene Svein Bolstad, Ragnhild Sønstabø, Børge Lindland, Turid Drange, Kari P. Andersen og Per Kroghn-Larsen og benytter årets første arbeidsdag til å vurdere høsten og planlegge satsingen denne vinteren og våren.

De er godt fornøyd med høstens musikkprosjekt. Det sveiset alle, både elever og lærere sammen. Nå planlegger de satsing på matematikk.

— Det er ganske dramatisk at vi ikke kan beholde alle lærerne, innrømmer rektor Laila Pettersen. Krohnengen skole har 30 lærere i dag og mister mer enn et årsverk fra høsten. Rektor beklager at det blir vanskeligere å rekruttere unge idealistiske lærere til skolen.

— Statsministeren vil at lærerne skal lære mer data. Skriv at vi er IKT-skole og kan mye allerede, sier lærerne og berømmer Bergen for tidlig og god satsing.