Den utenlandske butikktyven ble tatt på fersken av vektere. Da politiet kom visste han ikke helt hvem han var eller hvor han bodde.

Mannen ble fersket i 15-tiden i dag på kjøpesenteret Galleriet, angivelig etter å ha stjålet fra flere butikker. Også i går skal han ha vært på «gratis-shopping», men slapp da unna. Omfanget av tyveriene har ikke politiet oversikt over ennå.

Store problemer

— Vi tror det dreier seg om en mann fra Litauen. Han hadde imidlertid store problemer med å oppgi navn og hvor han bodde. Navnet kom så tregt og stykkevis og delt at vi ikke stoler på opplysningene. Mannen hadde heller ingen identitetspapirer. Vi har tatt ham i forvaring til vi får klarhet i identiteten, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen.

Christoffersen forteller at det ikke er uvanlig med utenlandske tyver som ikke vil identifisere seg. Én av årsakene kan være at de er registrert i politiets registre fra før. Hvis man da blir tatt for nye, straffbare forhold, er terskelen for utvisning lavere.

Risikerer varetekt

— I første omgang er mannen siktet for tyverier. Hvis vi ikke finner ut hvem han er, eller han ikke klarer å sannsynliggjøre det selv, vil han trolig bli fremstilt for varetektsfengsling etter utlendingsloven. Da vil det normale være at han blir utvist fra landet, sier Christoffersen.

Politiet har fått oppgitt at den pågrepne butikktyven opererer sammen med andre fra samme land. Christoffersen vil ikke svare på om dette tyder på at østeuropeiske tyvebander har kommet til Bergen. Bergenspolitiet gikk allerede tidlig i mai ut med advarsler om at slike bander er ventet til byen.

— Denne pågripelsen gir ikke grunnlag for å anta noe slikt, sier Christoffersen.